logo itpoint.cz

Aliatel dmítá tvrzení o špatné ekonomické situaci společnosti

V článku se hovoří o ekonomické situaci Aliatelu jako katastrofální s tím, že jeden z akcionářů zvažuje návrh na konkurz, případně že vedení společnosti bude nuceno situaci řešit bankrotem. Tvrzení uvedená v článku považuje Aliatel za hrubé zkreslení skutečného stavu hospodářské výkonnosti společnosti.

Aliatel považuje za nutné reagovat na článek uveřejněný v pondělním vydání týdeníku Euro / č. 26, který se zabývá finanční situací vedoucího alternativního operátora.

V článku se hovoří o ekonomické situaci Aliatelu jako katastrofální s tím, že jeden z akcionářů zvažuje návrh na konkurz, případně že vedení společnosti bude nuceno situaci řešit bankrotem. Tvrzení uvedená v článku považujeme za hrubé zkreslení skutečného stavu a naší hospodářské výkonnosti.

"Jakékoli spekulace o konkurzu či bankrotu jsou naprosto neopodstatněné a důrazně je odmítáme. Aliatel po fázi masivních investic do infrastruktury prochází fází řízené restrukturalizace a stabilizace podle jasně stanoveného plánu, v těsné spolupráci s akcionáři a za jejich plné podpory. Tento plán se daří plnit beze zbytku a v některých finančních ohledech i překračovat," zdůraznil Bernhard Fanger, generální ředitel Aliatelu. Stejně zřetelně se Fanger ohradil i oproti tvrzení o domnělé katastrofální finanční situaci a nedostatku hotovostních prostředků: "Naše finanční toky máme plně pod kontrolou. Objem našich hotovostních rezerv se neustále pohybuje nad 200 miliony Kč."

Celková finanční situace Aliatelu je pod kontrolou managementu i akcionářů a plně odpovídá tomuto dlouhodobému plánu. Hospodářské výsledky dosažené v posledním období jsou více než pozitivní. Dosahujeme stabilního růstu, které je podpořen rozšiřováním našeho zákaznického portfolia a rostoucím objemem tržeb. Za minulý rok naše společnost utržila přes 2,5 miliardy Kč, což odpovídá meziročnímu nárůstu o 38 %. Míra investic činila v loňském roce v souladu s plánem pouhých 220 mil. Kč, což je o 75 % méně než v roce 2002. Takto nízké míry investování se podařilo dosáhnout zejména díky tomu, že disponujeme dobudovanou moderní sítí s potřebným pokrytím a infrastrukturou, která zákazníkům dává záruku kvalitních služeb. Ukazatel EBITDA (hodnota předpokládaného provozního zisku před zdaněním, splátkou úroku, odpisy a amortizací), klíčové kritérium na cestě Aliatelu k ziskovosti, se poprvé přehoupl do kladných hodnot již v prvním čtvrtletí 2003 a následující období jeho rostoucí trend potvrdila. Na konci roku 2003 činil 250 mil. Kč. Podařilo se tak splnit očekávanou úroveň, avizovanou v pololetí minulého roku.

Hospodářské výsledky v tomto roce překračují plán a plně tak potvrzují výkonnost společnosti a její stabilizovanou finanční situaci. Tržby dosáhly v prvním čtvrtletí hodnoty 701 milionů Kč, což znamená oproti stejnému období v roce 2003 nárůst o 18 %. Významné zvýšení tržeb v situaci, kdy na telekomunikačním trhu panuje mírná stagnace, je pro společnost potvrzením její úspěšné obchodní strategie a jasným signálem stabilně rostoucího zájmu o její služby. Ukazatel EBITDA udržuje nastolený pozitivní trend z minulého roku a nadále se nachází v kladných číslech. V prvním čtvrtletí činil 76 mil. Kč. Klesající trend vykazuje ztráta společnosti, která činila v tomto čtvrtletí 72 mil. Kč. V meziročním srovnání jde o více jak 32% snížení. "Naše cash-flow je v současnosti vyrovnané. Aliatel je plně samofinancovatelný. To znamená, že nepotřebujeme žádné další finance od našich akcionářů či kohokoli jiného a dokážeme pokrýt současné potřeby," vysvětlil Fanger.

Žádná neočekávaná situace, nýbrž vše dle plánu. Dosavadními výsledky restrukturalizačního plánu a přijetím dalších kroků se bude zabývat valná hromada Aliatelu. "Termín jejího konání byl stanoven na 1. července. Z administrativních důvodů však může být odložen o dva až tři týdny," pokračoval Fanger. "Opatření, která máme připravena, nám umožní vypořádat se s našimi dlouhodobými závazky. Nicméně znovu zdůrazňuji, že vše běží podle plánu a Aliatel se nenachází v jakékoli neočekávané a vlastní chod ohrožující situaci. Optimalizace a konsolidace jsou procesy, které jsou součástí života a vývoje každé společnosti. V našem případě jsou všechny součásti těchto procesů plně pod kontrolou," zopakoval Fanger.

Aliatel

Článek ze dne 29. června 2004 - úterý