logo itpoint.cz

Aliatel hlásí desetiprocentní růst tržeb

Rostoucí objem tržeb a především rostoucí ukazatel EBITDA potvrzuje postavení Aliatelu jako vedoucího alternativního operátora v České republice na trhu pevných telekomunikací.

Společnost Aliatel zveřejnila své hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí roku 2004. Tržby za prodej telekomunikačních služeb společnosti Aliatel dosáhly za první tři čtvrtletí roku 2004 2,066 mld. Kč, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2003 představuje nárůst o 10 % z 1,886 mld. Kč.

Hospodářský výsledek před finančními náklady, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) se společnosti daří udržet na vzrůstající úrovni. Jeho hodnota je v současné době 236 mil. Kč, v meziročním srovnání jde o více než 12 % nárůst.

Aliatel disponuje dobudovanou moderní sítí s kvalitním technologickým zázemím. Nové investice jsou tak vynakládány především na řešení individuálních zákaznických projektů, při nichž je kladen důraz zejména na finanční návratnost investice. Hodnota investic činila v prvních třech čtvrtletích letošního roku 115 milionů korun, což je oproti stejnému období v loňském roce pokles o 43 %.

Bernhard Fanger, generální ředitel společnosti Aliatel, vidí ve zveřejněných výsledcích potvrzení pozitivního úspěchu společnosti na vysoce konkurenčním trhu. "Nadále rostoucí ukazatel EBITDA a objem tržeb potvrzují naši strategii. Registrujeme zvýšený zájem o naše služby především v sektoru menších a středních firem a to i přes současnou nelehkou situaci trhu pevných telekomunikačních služeb. Zveřejněné výsledky ukazují, že se nám daří udržovat a nadále upevňovat pozici vedoucího alternativního operátora."

Aliatel i nadále razantně snížil záporný hospodářský výsledek před zdaněním, jenž opět vykázal významný meziroční pokles. "Hospodářský výsledek před zdaněním se nám daří udržovat v mnohem lepších hodnotách, než jsme původně plánovali. Ve srovnání s výsledky srovnatelného období roku 2003 se podařilo ztrátu snížit o plných 41 %," dodal Martin Horsák, finanční ředitel Aliatelu.

V červenci letošního roku akcionáři jednomyslně schválili kapitalizaci svých pohledávek a navýšili tak základní kapitál společnosti. Na základě tohoto rozhodnutí společnost disponuje celkovým základním kapitálem ve výši 5,47 miliardy korun. Aliatel je po této finanční restrukturalizaci plně oddluženou společností. V současnosti zaměstnává cca 360 zaměstnanců a společnost neočekává výrazné změny.

 

skutečnost k 31.9. 2003 / mil. Kč skutečnost k 31.9. 2004 / mil. Kč
Tržby z provozní činnosti 1886 2 066
EBITDA 210 236
Hospodářský výsledek před zdaněním -319 -183
Základní kapitál 3272 5474
Investiční výdaje 194 115

Aliatel

Článek ze dne 3. listopadu 2004 - středa