logo itpoint.cz

Aliatel je partnerem seminářů pro malé a střední firmy

SEMINÁŘE JSOU ZDARMA a jejich cílem je informovat podnikatele o možnostech mobilní komunikace, pevných telefonních služeb ve spojení s internetem a o způsobech využití internetu pro získaní profesionálních informací. Hlavním organizátorem je Asociace malých a středních podniků a živnostníků a společnost Komerční inženýring. Semináře jsou určeny pro firmy s cca 10 - 200 zaměstnanci. První setkání se uskuteční 20. října v Brně, dalšími místy konání budou 16. listopadu České Budějovice, později pak Ostrava a Plzeň (připravuje se).

Aliatel je partnerem seminářů Komplexní řešení komunikačních technologií pro malé a střední podniky, jejichž cílem je informovat podnikatele o možnostech mobilní komunikace, pevných telefonních služeb ve spojení s internetem a o způsobech využití internetu pro získaní profesionálních informací.

Semináře, jejichž hlavním organizátorem je Asociace malých a středních podniků a živnostníků a společnost Komerční inženýring, jsou určeny pro firmy s cca 10-200 zaměstnanci. První setkání se uskuteční 20. října v Brně, dalšími místy konání budou 16. listopadu České Budějovice, později pak Ostrava a Plzeň.

Nabídku služeb Aliatelu, včetně modelových příkladů řešení pro malé a střední firmy, bude prezentovat Lukáš Mirovský, manažer oddělení podpory prodeje. V prezentaci na téma "Pevné telefonní služby a internet - úspora nákladů pro malou a střední firmu" se účastníci seznámí s komplexní nabídkou služeb Aliatelu pro jeden z klíčových segmentů jeho zákazníků. Firmy tak získají ucelené informace o tom, jak efektivně řešit své komunikační potřeby od běžných telefonních hovorů, přes přístup k internetu, až po datovou komunikaci mezi pobočkami nebo obchodními partnery.

"Velmi nás těší, že můžeme tímto způsobem přispět k rozvoji malého a středního podnikání v ČR. Můžeme se zde opřít o rozsáhlé zkušenosti Aliatelu z oblasti telekomunikačních služeb pro firemní sektor a nabídnout malým a středním firmám skutečně efektivní telekomunikační řešení pro jejich byznys," řekl Mirek Heráň, obchodní ředitel Aliatelu.

Do programu seminářů jsou zařazena témata :

Organizátor : Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Komerční inženýring s.r.o. 
Hlavní partner : T-Mobile a.s. 
Partneři : Aliatel a.s. a www.ekoinfo.cz

Vyplněnou závaznou přihlášku, prosím, zašlete e-mailem nebo faxem na adresu kucerova@komercni.com nebo na faxové číslo 271 016 202 do termínů uvedených v přihláškách.

Bližší informace získáte u kontaktní osoby - Irena Kučerová, tel: 271 016 225, e-mail kucerova@komercni.com

Seminář je pro účastníky zdarma ! Těšíme se na Vaši účast !

Aliatel

Článek ze dne 20. října 2004 - středa