logo itpoint.cz

Aliatel na prodej - zájem o něj je značný

Akcionáři Aliatelu, největšího alternativního operátora v zemi, zahájili proces prodeje společnosti. Zájem o akvizici projevilo široké spektrum potenciálních lokálních i mezinárodních kupců z okruhu strategických a finančních investorů.

Vlastníci společnosti Aliatel, německá energetická společnost RWE a šest českých rozvodných akciových společností (Severomoravská energetika, Jihomoravská energetika, Jihočeská energetika, Západočeská energetika, Pražská energetika a Severočeská energetika) v souladu se svým dlouhodobým strategickým záměrem zahájili proces, jehož cílem je prodat vlastnický podíl ve společnosti.

"Připravovaný odchod z Aliatelu je plně v souladu s naším záměrem odejít z telekomunikačního odvětví, abychom se mohli plně věnovat předmětu podnikání, který je pro nás klíčový, a tím je energetika," komentuje společné rozhodnutí všech akcionářů předseda představenstva Aliatelu ing. Josef Havel, který je současně místopředsedou představenstva a technickým ředitelem Jihočeské energetiky, a dodává : "Registrujeme značný zájem o Aliatel. Jde o široké spektrum potenciálních zájemců z řad lokálních i mezinárodních telekomunikačních společností a finančních investorů, což nám dává pocit důvěry v pozitivní výsledek celého procesu."

Dne 1. července akcionáři jednomyslně schválili kapitalizaci svých pohledávek na základní kapitál společnosti. Aliatel je tak v současnosti oddlužený, s celkovým základním kapitálem ve výši 5,47 miliard Kč. "Díky stabilní finanční situaci, komplexnímu portfoliu služeb, kvalitní a moderní infrastruktuře a v neposlední řadě také díky kvalitnímu týmu odborně zdatných zaměstnanců je Aliatel právem vedoucím alternativním operátorem v České republice," říká místopředseda představenstva Aliatelu a zástupce německého akcionáře RWE Engelbert Halm.

"Aliatel vždy cítil velkou podporu ze strany akcionářů a pro nás je důležité, že s ní můžeme počítat i v době, kdy se jedná o jeho prodeji," hodnotí spolupráci s vlastníky generální ředitel Aliatelu Bernhard Fanger: "Plán na rok 2004 plníme a těšíme se na další posílení vedoucí pozice společnosti pod novým vlastníkem."

Aliatel

Článek ze dne 1. října 2004 - pátek