logo itpoint.cz

Aliatel slučuje technický úsek a úsek IS/IT

Na základě rozhodnutí představenstva společnosti došlo v Aliatelu počátkem února ke sloučení technického úseku a úseku IS/IT. Dosavadní ředitel techniky Petr Kroupa tak oficiálně převzal odpovědnost i za chod informačních systémů a technologií, kde v poslední době již vykonával funkci zastupujícího ředitele.

Na základě rozhodnutí představenstva společnosti došlo v Aliatelu počátkem února ke sloučení technického úseku a úseku IS/IT. Dosavadní ředitel techniky Petr Kroupa tak oficiálně převzal odpovědnost i za chod informačních systémů a technologií, kde v poslední době již vykonával funkci zastupujícího ředitele.

Bernhard Fanger, generální ředitel společnosti Aliatel říká : "Hledali jsme nejvhodnější model fungování tohoto úseku a nakonec jsme ho našli ve spojení s technickým úsekem. Petr Kroupa má řadu zkušeností s oběma úseky a v jeho osobě vidím záruku kvalitní komunikace těchto oddělení a jejich provázanosti s dalšími úseky naší společnosti."

 Petr Kroupa Technický ředitel Petr Kroupa (36) v Aliatelu působí od roku 1996 postupně na pozici manažera rozvoje telekomunikační infrastruktury a od roku 1997 jako technický ředitel se zodpovědností za rozvoj a provoz telekomunikační sítě.

Petr Kroupa vystudoval ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, obor telekomunikace. Před nástupem do Aliatelu pracoval sedm let v divizích datových sítí společnosti EuroTel s.r.o. a SPT TELECOM, a.s., kde se v různých funkcích zabýval provozem a rozvojem datových telekomunikačních sítí. Petr Kroupa je ženatý a má dvě děti. Kromě práce rád lyžuje, cestuje a občas chodí po horách.

Sloučení technického úseku a úseku IS/IT navazuje na organizační změny v rámci managementu společnosti započaté v polovině minulého roku, kdy byl úsek strategie začleněn do úseku marketingu a rozvoje služeb, jehož ředitelem se stal Petr Štajner, dosavadní ředitel strategie. Mezi hlavní úkoly v oblasti informatiky společnost řadí zvýšení úrovně a pružnosti zákaznicky orientovaných podpůrných systémů a celkové zlepšení ekonomické efektivity informačních systémů.

Aliatel

Článek ze dne 12. února 2004 - čtvrtek