logo itpoint.cz

Aliatel v roce 2003 zvýšil tržby o 38 %

Firma i nadále vykazuje dynamický růst tržeb, což ji podle žebříčku společnosti Deloitte Fast50 řadí mezi nejrychleji rostoucí technologické společnosti ve střední Evropě. I v posledním čtvrtletí roku se potvrdila skutečnost, že se na dosažených celoročních tržbách významnou měrou projevuje narůstající zájem o komplexní telefonní služby a i zvýšený zájem o služby internetové.

Společnost Aliatel zveřejnila své předběžné hospodářské výsledky za rok 2003. Tržby za prodej vlastních služeb dosáhly hodnoty 2,551 miliard Kč, což představuje meziroční nárůst téměř o 38 %. Firma tak i nadále vykazuje dynamický růst tržeb, což ji podle žebříčku společnosti Deloitte Fast50 řadí mezi nejrychleji rostoucí technologické společnosti ve střední Evropě. I v posledním čtvrtletí roku se potvrdila skutečnost, že se na dosažených celoročních tržbách významnou měrou projevuje narůstající zájem o komplexní telefonní služby a i zvýšený zájem o služby internetové.

Míra investic činila v loňském roce v souladu s plánem pouhých 220 mil. Kč, což je o 75,47 % méně než v roce 2002. Takto nízké míry investování se podařilo dosáhnout zejména díky tomu, že Aliatel disponuje dobudovanou moderní sítí s potřebným pokrytím a infrastrukturou, která zákazníkům dává záruku kvalitních služeb. Většina nových investic byla v loňském roce vynakládána především na uskutečnění konkrétních zákaznických projektů.

Ukazatel EBITDA, klíčové kritérium na cestě Aliatelu k ziskovosti, se poprvé přehoupl do kladných hodnot již v prvním čtvrtletí 2003 a následující období jeho rostoucí úroveň potvrdila. Hodnota předpokládaného provozního zisku před zdaněním, splátkou úroku, odpisy a amortizací (EBITDA) činila na konci roku 250 mil. Kč. Podařilo se tak splnit očekávanou úroveň, avizovanou v pololetí minulého roku. V roce 2002 byla hodnota ukazatele EBITDA -78 mil. Kč.

Bernhard Fanger, generální ředitel společnosti Aliatel, vidí největší pozitivum loňského roku ve skutečnosti, že si Aliatel zachoval dynamické tempo růstu tržeb i navzdory stagnaci telekomunikačního trhu pevných linek. Zdůrazňuje však i další důležitý moment: "Rok 2003 byl také ve znamení konsolidace naší společnosti, kdy jsme se přenesli z fáze expanzivního růstu do upevňování pozice v klíčových zákaznických segmentech. Provedli jsme organizační změny a změnili některé procesy uvnitř firmy tak, abychom zákazníkům nabízeli lepší služby a stlačili ceny na nižší úroveň. V dalších letech se budeme i nadále soustředit především na překlopení hospodaření společnosti do kladných čísel."

Stejně jako v předchozích letech Aliatel hospodaří ve ztrátě. Ve srovnání s výsledky za rok 2002 se podařilo tuto ztrátu snížit o 46 %, a to i přes stagnaci na telekomunikačním trhu. Základní kapitál společnosti Aliatel a. s. činí celkem 3,272 mld. Kč. Akcionářská struktura zůstává i nadále nezměněna. Na konci roku 2003 Aliatel zaměstnával 353 zaměstnanců a společnost neočekává výrazné změny.

  skutečnost k 31.12.2003 skutečnost k 31.12.2002
Tržby z provozní činnosti (mil. Kč) 2 551 1 852  
EBITDA (mil. Kč) 250 -78
Čistý HV (mil. Kč) -385 -718
Základní kapitál (mil. Kč) 3272 3272
Investiční výdaje (mil. Kč) 220 897

Aliatel

Článek ze dne 2. března 2004 - úterý