logo itpoint.cz

Aliatelu i nadále rostou tržby

Tržby alternativního telekomunikačního operátora dosáhly v prvním čtvrtletí 701 miliónů Kč, což činí meziroční nárůst o 18 %. Výsledky prvního kvartálu potvrzují 38% nárůst tržeb v meziročním srovnání. Zájem o služby Aliatelu stále roste ...

Společnost Aliatel zveřejnila své hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2004. Tržby za prodej vlastních služeb dosáhly v prvním čtvrtletí hodnoty 701 milionů Kč, což znamená meziroční nárůst o 18 %. Tato hodnota v roce 2003 činila 594 milionů Kč. Významné zvýšení tržeb v situaci, kdy na telekomunikačním trhu panuje mírná stagnace, je pro společnost potvrzením její úspěšné obchodní strategie a jasným signálem stabilně rostoucího zájmu o její služby.

Ukazatel EBITDA (hodnota předpokládaného provozního zisku před zdaněním, splátkou úroku, odpisy a amortizací), který je klíčovým kritériem na cestě společnosti k ziskovosti, udržuje nastolený pozitivní trend z minulého roku a nadále se nachází v kladných číslech. V prvním čtvrtletí činil 76 mil. Kč. Klesající trend vykazuje ztráta společnosti, která činila v tomto čtvrtletí 72 mil. Kč. V meziročním srovnání jde o více jak 32 % snížení.

Míra investic se drží konstantně na nízké úrovni. Nízké hodnoty se daří dosáhnout zejména díky tomu, že Aliatel disponuje kvalitní a moderní sítí s potřebným pokrytím. Většina nových investic je proto vynakládána především na uskutečnění konkrétních zákaznických projektů. Hodnota činila pouze 34 milionů, což je oproti stejnému období v loňském roce zhruba 7 % pokles.

Bernhard Fanger, generální ředitel společnosti Aliatel, vidí ve zveřejněných výsledcích potvrzení životaschopnosti firmy, která se dokáže rostoucí měrou prosadit navzdory náladě celkového trhu. "Objem našich tržeb i zájem o naše služby má trvale vzrůstající charakter. Potvrzují to výsledky nejen za minulý rok, ale i za první čtvrtletí roku letošního. Počítáme s dalším nárůstem tržeb díky přílivu nových zákazníků, především ze segmentu malých a středních firem."

Aliatel zároveň zveřejnil auditované hospodářské výsledky za rok 2003. Tržby za prodej vlastních služeb dosáhly hodnoty 2,551 miliard Kč, což představuje meziroční nárůst téměř o 38 %. Míra investic činila v loňském roce v souladu s plánem pouhých 220 mil. Kč, což je o 75,47 % méně než v roce 2002. Na základě doporučení auditora a s ohledem na zásadu opatrnosti se společnost rozhodla zaúčtovat opravnou položku k dlouhodobému majetku s přímým dopadem na výsledek hospodaření roku 2003. Z tohoto důvodu došlo ke zvýšení ztráty společnosti na 791 mil. Kč z původně oznámených 385 mil. Kč. V souvislosti s předpokládaným vývojem společnosti je pravděpodobné, že výše opravné položky bude v následujících období snížena.

Základní kapitál společnosti Aliatel a. s. činí celkem 3,272 mld. Kč. Akcionářská struktura zůstává i nadále nezměněna. Na konci roku 2003 Aliatel zaměstnával 353 zaměstnanců a společnost neočekává v roce 2004 výrazné změny.

  stav k 31.3. 2003 / mil. Kč stav k 31.3. 2004 / mil. Kč
Tržby z provozní činnosti 594 701
EBITDA 105 76
Čistý HV -106 -72
Základní kapitál 3272 3272
Investiční výdaje 37 34

 Aliatel

Článek ze dne 4. května 2004 - úterý