logo itpoint.cz

Allianz Pojišťovna se stává klientem Českých radiokomunikací

Smlouva na dodávku komplexních telekomunikačních služeb byla podepsána na základě vítězství ČRa ve výběrovém řízení, které na tuto zakázku Allianz vyhlásila. Soutěže se zúčastnilo celkem sedm telekomunikačních společností a jejím cílem bylo především snížení nákladů pojišťovny a zrychlení a zkvalitnění internetových služeb.

České radiokomunikace uzavřely smlouvu na dodávku komplexních telekomunikačních služeb s Allianz Pojišťovnou. Smlouva byla podepsána na základě vítězství ČRa ve výběrovém řízení, které na tuto zakázku Allianz vyhlásila. Soutěže se zúčastnilo celkem sedm telekomunikačních společností a jejím cílem bylo především snížení nákladů pojišťovny a zrychlení a zkvalitnění internetových služeb.

"Podařilo se nám získat dalšího významného klienta působícího na finančním trhu, což podle nás potvrzuje kvalitu služeb poskytovaných pod značkou Bluetone," řekl Ing. Jaromír Charvát, ředitel úseku telekomunikačních služeb. V rámci zakázky dodá ČRa vysokokapacitní připojení k internetu do centrály v Římské ulici v Praze, dále datové propojení 29 lokalit Allianz na protokolu Frame Relay a zřízení hlasové služby na 27 lokalitách Allianz včetně zřízení Free Line (Zelené linky).

První lokality Allianz budou připojeny již tento měsíc s tím, že dokončení realizace celé zakázky se předpokládá do konce září. V současné době České radiokomunikace poskytují telekomunikační služby ČSOB, Živnobance, Vojenské zdravotní pojišťovně a dalším velkým společnostem.

České radiokomunikace

Článek ze dne 27. srpna 2004 - pátek