logo itpoint.cz

Aplikace nového Zákona o veřejných zakázkách v praxi

Firmám, které se často účastní výběrových řízení, doporučujeme školení k problematice nového Zákona o veřejných zakázkách. Akce se koná 19.2. 2004 v Praze a 9.3. 2004 v PArdubicích, pořadatelem je Unie podnikových právníků ČR. Ještě se stinete přihlásit ...

Stávající zákon o zadávání veřejných zakázek č. 199/1994 Sb. neodpovídá právu Evropského společenství a v souvislosti se vstupem ČR do Evropské Unie je třeba danou oblast práva harmonizovat. V souvislosti s tím byl proto zpracován zcela nový zákon o veřejných zakázkách, který již odpovídá uvedenému legislativnímu požadavku. Nový zákon o veřejných zakázkách je z podstatné části postaven na zcela jiných principech, než jak tomu bylo doposud v zákoně č. 199/1994 Sb.

Časový a odborný program

8.30 - 9.00 Prezence
9.00 - 14.00 Přednášky, diskuse
· Základní pojmy nového zákona
· Výjimky z působnosti zákona
· Druhy zadávacích řízení
· Kvalifikace dodavatelů
· Průběh zadávání řízení
· Porušení zákona a jeho důsledky
· Rozhodování orgánu dohledu

Přednáší Mgr. Tomáš Machurek - specialista v oblasti zadávání veřejných zakázek

Organizační pokyny

Přihlásit on-line se můžete ZDE.

Cena je 1.450,00 Kč včetně 5 % DPH, platbu uhraďte na účet u eBanky Pardubice 593751001/2400, variabilní symbol 20417.

Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací. Účast na semináři nepotvrzujeme, zprávu zašleme pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora, vysílající organizaci i účastníka. Účastnický poplatek je možné uhradit v hotovosti přímo u prezence proti potvrzení.

Pořadatelem školení je Unie podnikových právníků ČR
Vinohradská 174
130 19 Praha 3
www.uppcr.cz

UNIT

Článek ze dne 12. února 2004 - čtvrtek