logo itpoint.cz

APVTS oslavila páté výročí své činnosti

Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí uspořádala u příležitosti pátého výročí založení klubový večer. Mezi hosty byl i ministr Vladimír Mlynář, který vyzdvihl roli APVTS v procesu liberalizace telekomunikačního trhu, zejména pak aktivní účast asociace při projednávání připravovaného Zákona o elektronických komunikacích.

Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) uspořádala u příležitosti pátého výročí založení klubový večer. Mezi hosty byl i ministr Vladimír Mlynář, který vyzdvihl roli APVTS v procesu liberalizace telekomunikačního trhu, zejména pak aktivní účast asociace při projednávání připravovaného Zákona o elektronických komunikacích.

Asociace byla založena v květnu 1999 šesti významnými tuzemskými operátory, společnostmi Aliatel, České radiokomunikace, Dattel, GTS Czech Net, Kabel Plus a Český Telecom. V průběhu let 2000-2001 se připojily společnosti Czech on Line, UPC Česká republika, Transgasnet, Contactel a Etel, v roce 2002 společnosti Telenor, Tiscali a TELE2, a v roce 2003 se staly řádnými členy společnosti InWay, ČD - Telekomunikace a ha-vel voice. 
V současné době APVTS sdružuje 14 řádných členů - provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí a 31 přidružených členů - společností, podnikajících v oboru elektronických komunikací.

Předseda APVTS, Ing. Svatoslav Novák, připomenul nejvýznamnější výsledky odborných projektů, kterých asociace dosáhla v průběhu pěti let: vypracování nákladového modelu pro výpočet cen za propojení v pevných sítích, vypracování dokumentů nových služeb výběru operátora a přenositelnosti čísel a jejich projednání a přijetí ve spolupráci s regulátorem, účast na přijetí novely telekomunikačního zákona k otevření místní smyčky a vypracování konkrétních podkladů, sloužících operátorům při sjednávání smluvních vztahů, vývoj modelů pro vytáčený přístup k síti Internetu, snížení ceny za propojení při volání z pevných do mobilních sítí o 50 %.

"Naší prioritou v současné chvíli je prosazení kvalitního Zákona o elektronických komunikacích, v souladu se směrnicemi Evropské komise" říká předseda APVTS. "Naše asociace se významně podílí na přípravě nového zákona o elektronických komunikacích, k jehož zpracování byla, společně s dalšími asociacemi, přizvána ministrem informatiky panem Vladimírem Mlynářem".

Ministr Mlynář ve svém vystoupení ocenil dosavadní spolupráci s Legislativní komisí APVTS na přípravě návrhu zákona. Seznámil přítomné s výsledky jednání s premiérem vlády, které se uskutečnilo předchozího dne k vybraným okruhům návrhu zákona, doporučeným k dopracování Legislativní radou vlády ČR. Ministr vyzval asociaci k podpoře v procesu dopracování a přijetí návrhu zákona, zejména k diskutovaným okruhům, jimž se LK APVTS intenzivně věnovala.

"APVTS bude všemi prostředky podporovat přijetí dobrého zákona. Máme své připomínky, které nemusí korespondovat s návrhy zákonodárců a ty jsme připraveni vysvětlovat a diskutovat o nich", dodává předseda APVTS, Ing. Svatoslav Novák.

Klubový večer APVTS se konal v krásném prostředí Sovových mlýnů, součástí programu byla i prohlídka galerie moderního umění. Pozvání APVTS přijali kromě ministra Vladimíra Mlynáře také další významní hosté, místopředseda Parlamentu pan Ivan Langer, předseda Českého regulačního úřadu pan David Stádník, a náměstek ministra informatiky pan Michal Frankl.

APVTS

Článek ze dne 4. června 2004 - pátek