logo itpoint.cz

APVTS předkládá návrh na daňovou úlevu za vysokorychlostní připojení k internetu

V rámci projednávané novely Zákona o daních z příjmů předkládá Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí návrh na umožnění daňových úlev za vysokorychlostní připojení k internetu. Rozpočtový výbor Parlamentu ČR již návrh APVTS obdržel.

V rámci projednávané novely Zákona o daních z příjmů předkládá Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) návrh na umožnění daňových úlev za vysokorychlostní připojení k internetu.

"Takové daňové úlevy nebudou znamenat významnější zátěž pro státní rozpočet. Naopak ve svém důsledku tyto úlevy mohou znamenat zvýšení příjmů státního rozpočtu, protože poskytneme takový nástroj, který umožní snazší přístup ke vzdělávání a podnikání prostřednictvím internetu", říká Svatoslav Novák, předseda APVTS.

Analýzy APVTS týkající se ekonomických a fiskálních důsledků byly prováděny pro tři alternativy výše možných ročních úlev (maximální, střední a minimální varianta). Výsledky analýzy ukázaly, že největší přínos bude mít minimální varianta, ve které se konkrétně jedná o roční odpis z daňového základu ve výši = 7.200,-Kč / rok. Vyšší příjmy ze zdanění poskytovatelů služby (daň z příjmů) a zdanění služby samotné (DPH) převyšuje u zvolené varianty ztrátu rozpočtu z výběru daně z příjmů od domácností o více než 18 miliónů korun ročně.

Možnost odečíst tuto položku by měly dle návrhu APVTS pouze fyzické osoby – domácnosti, protože podnikatelé náklady na připojení k internetu mohou standardně uplatňovat.

Ministr informatiky Vladimír Mlynář k tomu říká : "APVTS dospělo ke stejnému závěru jako Ministerstvo informatiky. Na konkrétních číslech je vidět, že investice do moderních technologií se vyplatí. Daňové úlevy za připojení k internetu pro domácnosti se snažím na vládní úrovni prosadit, věřím, že aktivita APVTS pomůže přesvědčit ostatní, že rozvoj informační společnosti by měl být pro Českou republiku prioritou."

Svatoslav Novák k tomu dodává : "Rozvoj Informační společnosti je v EU pokládán za hybnou sílu pro naplnění Lisabonské strategie. Většina nově přistupujících zemí EU našla různé nástroje na podporu své informační politiky – Polsko si zachovalo sníženou sazbu DPH na internetové služby, Estonsko vyčlenilo ve svém rozpočtu více než 70 mil. korun na podporu ICT a učinilo tak zvaný tygří skok …  Podobně se zachovaly i vyspělé země jako Švédsko, Nizozemí a nemluvě o asijských tygrech. Česká republika by tedy neměla zůstat pozadu."

Dokumenty ke stažení :

APVTS

Článek ze dne 8. října 2004 - pátek