logo itpoint.cz

APVTS se obrací na ÚOHS

Stav, kdy mobilní operátoři nabízejí koncové ceny výrazně níže pod cenami velkoobchodními, z hlediska řádné hospodářské soutěže déle neudržitelný. Proto asociace dává podnět Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

Stav, kdy mobilní operátoři nabízejí koncové ceny výrazně níže pod cenami velkoobchodními, z hlediska řádné hospodářské soutěže déle neudržitelný. Proto asociace dává podnět Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

APVTS tak mimo jiné reaguje na cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) z 18. března, v jehož důsledku klesla regulovaná cena za propojení pevných do mobilních sítí o 13 procent na 3,19 koruny za minutu, zatímco lednové rozhodnutí regulátora snížilo propojovací poplatky opačným směrem - z mobilních do pevných sítí o 24 procent na 0,33 koruny za minutu v silném provozu a na 0,16 koruny za minutu v slabém provozu.

Operátoři pevných sítí jsou tak diskriminováni různou metodikou výpočtu propojovacích cen. Pro výpočet propojovacích poplatků do fixních sítí se zvažují pouze přírůstkové náklady (metoda Long Run Incremental Costs - LRIC), pro výpočet propojovacích cen do mobilních sítí se používá metoda plně alokovaných nákladů (metoda Fully Allocated Costs - FAC). Praktickým důsledkem je, že zákazníci operátorů pevných sítí platí za volání na mobilní telefon téměř desetinásobně vyšší koncovou cenu než platí zákazníci mobilních sítí za naprosto stejnou službu.

APVTS se dále domnívá, že mobilní operátoři porušují ustanovení telekomunikačního zákona o zákazu křížově financovat jednotlivé telekomunikační služby, vzhledem k tomu, že regulovaná cena za propojení do mobilních sítí činí 3,19 koruny za minutu bez DPH a koncové ceny nabízené mobilními operátory jsou řádově nižší.

Výhrady jsou také k respektování nákladového principu stanovování cen za propojení. Z analýzy APVTS vyplývá, že v rozporu s principem technologické neutrality je mobilním operátorům přisuzován přiměřený zisk ve výši 14,5 procenta, zatímco provozovatelům pevných linek 12 procent. Jak APVTS uvádí, mobilní operátoři navíc uměle navyšují své náklady s cílem maximalizovat výši propojovacích poplatků, jelikož namísto skutečných odpisů, uvádějí odpisy účetní.

APVTS

Článek ze dne 15. dubna 2004 - čtvrtek