logo itpoint.cz

APVTS zasílá poslancům žádost o konkrétní podporu vysokorychlostního internetu

V rámci projednávané novely Zákona o daních z příjmů předložila Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) Rozpočtovému výboru PČR návrh na umožnění daňových úlev za vasokorychlostní připojení k internetu. Návrh však minulý týden neprošel hlasováním Výboru.

V rámci projednávané novely Zákona o daních z příjmů předložila Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) Rozpočtovému výboru PČR návrh na umožnění daňových úlev za vasokorychlostní připojení k internetu. Návrh však minulý týden neprošel hlasováním Výboru.

APVTS svůj návrh daňových úlev pro domácnosti nadále považuje za jednu z možností, jak dosáhnout co nejrychleji evropského průměru ve využívání vysokorychlostního internetu u běžných občanů. Proto APVTS zasílá dopis všem poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby zákon podpořili přímo v Poslanecké sněmovně při jeho druhém čtení na 37. schůzi Sněmovny, která začíná v úterý 2. listopadu.

APVTS podložila svůj návrh analýzou možností úlev z daně z příjmů fyzických osob při pořízení vysokorychlostního internetu. Výsledky orientačních propočtů dopadu na státní rozpočet, které připravila poradenská společnost KPMG, ukázaly, že dopady na státní rozpočet by byly neutrální, případně dokonce pozitivní, vzhledem k dodatečnému výběru DPH i daně ze zisku telekomunikačních operátorů.

Detailní analýza KPMG

Předpokládaný růst počtu aktivních přípojek (uživatelů)

Varianta Odpočet ze základu daně (ročně) Cena (Kč včetně DPH) Počet aktivních přípojek ADSL* Poměr domácnosti (RS) k podnikatelům (BS) ADSL Z toho domácnosti ADSL Růst počtu přípojek domácností oproti současnosti o Počet ostatních aktivních přípojek (domácnosti) Celkový počet přípojek (domácnosti)

 

850 50 000 65:35 32 500

 

45 000 77 500
1 7 200 730 85 000 78:22 66 300 204 % 91 800 158 100
2 8 640 710 95 000 78:22 74 100 228 % 102 600 176 700
3 10 200 680 100 000 78:22 78 000 240 % 108 000 186 000

* Počet aktivních přípojek ADSL vychází z poskytnutých marketingových průzkumů

Předpoklady :

  • Pro účely výpočtu celkového počtu přípojek (ADSL + ostatní poskytovatelé) při jednotlivých cenových relacích byl východiskem předpoklad, že při nižších cenách bude narůstat nejen počet přípojek ADSL, ale také počet přípojek ostatních poskytovatelů těchto služeb.
  • Dále byl použit předpoklad, že tempo růstu bude i u ostatních poskytovatelů stejné jak v případě ADSL, přičemž byly použity předložené výsledky marketingových průzkumů.

* Dle poskytnutých informací tvoří v roce 2004 65 % přípojek ADSL tzv. residential segment a 43 % přípojek tzv. business segment. Předpokládá se, že spolu se snižováním ceny za připojení v roce 2005 dojde i ke zvyšování podílu domácností (residential segment) na celkovém počtu přípojek. Na základě poskytnutých informací, byl pro účely výpočtů použit odhad, že v roce 2005 bude tvořit podíl domácností až 78 % celkového počtu přípojek, zatímco zbývajících 22 % bude připadat na business segment. U ostatních aktivních přípojek (ostatní provozovatelé - kabelovky) jsme předpokládali, že 100 % přípojek tvoří domácnosti.

Předseda APVTS Svatoslav Novák k tomu říká : "Návrh Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) na daňové úlevy pro domácnosti při pořízení vysokorychlostního internetu je podle dosavadní praxe z vyspělých zemí tím nejefektivnějším nástrojem, který by rozvoj vysokorychlostního připojení v domácnostech v České republice citelně, navíc ve velmi krátké době podpořil. Daňové úlevy by zároveň byly velmi účinným nástrojem v připravované Národní strategii pro vysokorychlostní internet, a to s velmi malým dopadem na státní rozpočet a s nízkou administrativní náročností oproti jiným zvažovaným alternativám."

Svatoslav Novák dále dodává : "V době, kdy se stále zřetelněji ukazuje, že největším národním bohatstvím budou znalosti a dovednosti našich občanů, je podpora přístupu většího počtu lidí k vyspělým komunikačním prostředkům zásadní prioritou, proto od naší vlády očekáváme konkrétní kroky, proto doufáme v podporu našeho návrhu u poslanců Parlamentu ČR."

Text dopiosu poslancům PS ČR

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

v průběhu září a října letošního roku zaujala česká média naše analýza možností úlev z daně z příjmů fyzických osob při pořízení vysokorychlostního internetu. Výsledky orientačních propočtů dopadu na státní rozpočet, které připravila poradenská společnost KPMG, ukázaly, že dopady na státní rozpočet by byly neutrální, případně dokonce pozitivní, vzhledem k dodatečnému výběru DPH i daně ze zisku telekomunikačních operátorů.

Návrh Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) na daňové úlevy pro domácnosti při pořízení vysokorychlostního internetu je podle dostupných studií tím nejlepším nástrojem, který by rozvoj vysokorychlostního připojení v domácnostech v České republice citelně, navíc ve velmi krátké době podpořil. Daňové úlevy by zároveň byly velmi účinným nástrojem v připravované Národní strategii pro vysokorychlostní internet, a to s velmi malým dopadem na státní rozpočet a s nízkou administrativní náročností oproti jiným zvažovaným alternativám.

Namátkou si níže dovolujeme stručně shrnout vybrané zavedené modely v EU :

Zajímavý je však i dánský, nizozemský či norský model. Detaily k modelům nejen v těchto, ale i v dalších evropských a neevropských zemích najdete v celé námi zveřejněné studii, která je k dispozici na našich internetových stránkách www.apvts.cz, a kterou Vám rádi na vyžádání zašleme.

Vážený pane poslanče, věřím, že zvážíte uvedené argumenty a podpoříte návrh APVTS při druhém čtení Novely zákona o daních z příjmu v PSP ČR. V době, kdy se stále zřetelněji ukazuje, že největším národním bohatstvím budou znalosti a dovednosti našich občanů, je podpora přístupu většího počtu lidí k vyspělým komunikačním prostředkům zásadní prioritou.

S pozdravem

Svatoslav Novák
předseda APVTS

Článek ze dne 9. listopadu 2004 - úterý