logo itpoint.cz

Asociace pro spravedlivou konkurenci hodnotí současný stav přípravy nového Zákona o elektronických komunikacích

Asociace vítá postoj vládních představitelů odpovědných za přípravu Zákona o elektronických komunikacích s tím, že by tato právní norma měla v co nejvyšší možné míře odrážet stávající telekomunikační legislativu Evropské unie (EU). Z hlediska zásadního a dalekosáhlého dopadu nového zákona na ochranu konkurence na trhu telekomunikací je jeho náležitá formulace v souladu s evropskou právní normou otázkou vskutku klíčovou.

V době pokračujícího legislativního projednávání nového českého Zákona o elektronických komunikacích se alternativní operátoři poskytující telekomunikační služby obracejí na parlament České republiky s požadavkem zajistit, aby nový zákon přesně odrážel současné evropské právní normy a aby byl podpořen účinným kontrolním mechanismem a prováděcími postupy, jež zajistí jeho vymahatelnost.

Ve svém úterním společném prohlášení, členové Asociace pro spravedlivou konkurenci (ASK), nedávno založeného sdružení alternativních operátorů eTel, Tele2, Telenor Networks a Tiscali, hodnotí současný stav přípravy nového zákona takto : "Vítáme postoj vládních představitelů odpovědných za přípravu Zákona o elektronických komunikacích s tím, že by tato právní norma měla v co nejvyšší možné míře odrážet stávající telekomunikační legislativu Evropské unie (EU). Z hlediska zásadního a dalekosáhlého dopadu nového zákona na ochranu konkurence na trhu telekomunikací je jeho náležitá formulace v souladu s evropskou právní normou otázkou vskutku klíčovou."

"Navíc," dodávají ve svém prohlášení členové ASK, "musí být nový zákon podpořen kontrolním mechanismem a prováděcími postupy, jež zaručí jeho vymahatelnost. Doposud nebyly takové postupy zavedeny a v některých případech ještě nebyly ani definovány. Bez nich hrozí značné nebezpečí, že by podle ustanovení takového zákona mohly být podmínky na českém trhu ve skutečnosti horší, než jsou dnes."

Asociace pro spravedlivou konkurenci tvrdí, že své úvodní připomínky a doporučení k současnému návrhu zákona již předala parlamentnímu Podvýboru pro telekomunikace a že nyní očekává výsledky jeho jednání.

"Těšíme se na spolupráci se všemi vládními a legislativními orgány zapojenými do přípravy tohoto zákona a věříme, že zajistí schválení takové právní normy, jež bude přesně odrážet jak současnou evropskou legislativu, tak specifické místní podmínky v českém sektoru telekomunikací i v právní oblasti," říkají členové ASK závěrem.

Asociace pro spravedlivou konkurenci je fórum telekomunikačních operátorů, poskytovatelů internetových služeb a dalších organizací. Cílem asociace je zajistit rovnoprávnou a spravedlivou konkurenci na českém trhu tak, aby výhod takové konkurence mohli využívat společnosti i zákazníci. ASK byla založena v červenci 2004. V současné době má čtyři členy: eTel s.r.o., Tele2 s.r.o., Telenor Networks s.r.o. a Tiscali Telekomunikace Česká republika s.r.o. Dohromady nabízejí členské organizace ASK všem uživatelům v České republice celou škálu telefonie pevných linek a internetových služeb. Dnes mají tyto společnosti v České republice přes 1,5 milionu uživatelů v domácnostech a více než 25 000 firemních zákazníků nejrůznějších velikostí. Členské společnosti ASK investovaly do svých operací v České republice přes 6,5 miliard Kč. V roce 2003 přesáhl celkový obrat členů ASK částku 1,5 miliardy Kč a dnes přímo či nepřímo zaměstnávají v České republice více než 900 osob.

ASK - Asociace pro spravedlivou konkurenci

Článek ze dne 10. listopadu 2004 - středa