logo itpoint.cz

Březen, na pevnou síť vlezem! - důkaz Cimrmanovy jasnozřivosti

Heslo "Březen, na pevnou síť vlezem !", které objevil na rubu desek pod žebřinami zapomenutého Cimrmanova plánu výuky ředitel Krušina, by podle vydání Cimrmanova zpravodaje mohlo znamenat další důkaz Cimrmanovy geniality ...

Heslo "Březen, na pevnou síť vlezem !", které objevil na rubu desek pod žebřinami zapomenutého Cimrmanova plánu výuky ředitel Krušina, by podle vydání Cimrmanova zpravodaje mohlo znamenat další důkaz Cimrmanovy geniality.

S jasnozřivostí sobě vlastní Cimrman zřejmě tímto výrokem předpověděl, že v době rozvinutých informačních technologií stane se právě březen měsícem zasvěceným trvalému připojení, tedy měsícem internetu. Zbývá jen dořešit otázku, proč právě březen a ne třeba duben, květen, nebo leden, který je mimořádně vhodný pro svůj krátký a snadno zapamatovatelný název a navíc je možné ho napsat i bez použití diakritiky.

BMI

Článek ze dne 9. března 2004 - úterý