logo itpoint.cz

Cenová rozhodnutí - Dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí č. 02/PROP/2003

ČTÚ vydává dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí č. 02/PROP/2003, kterým se mění cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č. 02/PROP/2003 ze dne 2. června 2003 z důvodu vydání cenového rozhodnutí č. 02/PROP/2004 ...

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 78 odst. 2 a 5 a v souladu s § 95 bod 7 písm. b) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 1 odst. 6 a § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí č. 02/PROP/2003, kterým se mění cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č. 02/PROP/2003 ze dne 2. června 2003 z důvodu vydání cenového rozhodnutí č. 02/PROP/2004 takto :

  1. Poznámka pod čarou č . 3 se mění takto :

    3 ) Cenové rozhodnutí č . 02/PROP/2004, ze dne 18. března 2004

  2. V článku 3 se mění text 3,68 Kč/min na 3,21 K č/min

Dodatek nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004.

ČTÚ

Článek ze dne 19. března 2004 - pátek