logo itpoint.cz

Cenové rozhodnutí č. 01/US/2004

Český telekomunikační úřad vydává cenové rozhodnutí č. 01/US/2004, kterým se promítá změna sazby daně z přidané hodnoty do maximálních cen stanovených v cenovém rozhodnutí č. 01/2002.

Cenové rozhodnutí č. 01/US/2004

Praha 30. dubna 2004
Č.j.: 13392/2004-611

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bod 7 písm. b) a k provedení § 77 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, vydává cenové rozhodnutí č. 01/US/2004,¨kterým se promítá změna sazby daně z přidané hodnoty do maximálních cen stanovených v cenovém rozhodnutí, Českého telekomunikačního úřadu č. 01/2002, kterým se vydává seznam telekomunikačních služeb s regulovanými cenami platnými pro určené prodávající a kupující (fyzické i právnické osoby) telekomunikačních služeb uvedených v tomto cenovém rozhodnutí včetně dodatků vydaných k tomuto cenovému rozhodnutí a do cen u cenových plánů typu "ZERO" a kterým se zrušuje cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č. 02/US/2003.

ČTÚ

Článek ze dne 3. května 2004 - pondělí