logo itpoint.cz

Cenové rozhodnutí č. 03/PROP/2004 / ceny za ADSL propojení

Český telekomunikační úřad vydal dne 1. dubna 2004 Cenové rozhodnutí č. 03/PROP/2004, kterým se stanoví způsob výpočtu a maximální měsíční ceny za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí pro zprostředkování širokopásmového přístupu ke službám sítě Internet a dalším službám s využitím technologie ADSL v přístupové síti. Cenové rozhodnutí č. 03/PROP/2004 bude zvěřejněno v částce 5/2004 Telekomunikačního věstníku.

Cenové rozhodnutí č. 03/PROP/2004

Praha dne 1. dubna 2004 
Č.j. 10855/2004-611

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 78 odst. 2 a 6, a v souladu s § 95 bodem 7 písm. b) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí č. 03/PROP/2004, kterým se stanoví způsob výpočtu a maximální měsíční ceny za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí pro zprostředkování širokopásmového přístupu ke službám sítě Internet a dalším službám s využitím technologie ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) v přístupové síti.

Plné znění naleznete v připojeném PDF dokumentu ZDE.

Aktuální info ČTÚ

Český telekomunikační úřad vydal dne 1. dubna 2004 cenové rozhodnutí 03/PROP/2004, kterým se stanoví způsob výpočtu a maximální měsíční ceny za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí pro zprostředkování širokopásmového přístupu ke službám sítě Internet a dalším službám s využitím technologie ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), a to z veřejných pevných telekomunikačních sítí.

Toto cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dne 15. dubna 2004 a je zároveň uveřejněno na úřední desce Českého telekomunikačního úřadu, Sokolovská 219, Praha 9.

Na rozdíl od informací uveřejněných v ranních hodinách dne 1.4. 2004 zejména na internetových stránkách www.lupa.cz (článek p. Jiřího Peterky: "ADSL-jak vypadá propojení") a www.zive.cz (článek p. Miloslava Sovy: "ČTÚ vydalo rozhodnutí o propojení.") se jedná o pravdivou a správnou informaci. Jako reakci na články uvádíme, že některé argumenty obou autorů jsou dle našeho názoru více než "aprílové".

ČTÚ

Článek ze dne 2. dubna 2004 - pátek