logo itpoint.cz

Cenu ministra informatiky získal Českéhý úřad zeměměřický katastrální

U příležitosti letošní konference Internet ve státní správě a samosprávě udělil ministr Mlynář v pořadí již třetí Cenu ministra informatiky. Skleněnou sošku získal Český úřad zeměměřický a katastrální za elektronickou aplikaci průběh řízení. Ta poskytuje dálkový a bezplatný přístup k přehledu podaných žádostí u katastrálního úřadu a informace o průběhu jejich vyřizování.

U příležitosti letošní konference Internet ve státní správě a samosprávě udělil ministr Mlynář v pořadí již třetí Cenu ministra informatiky. Skleněnou sošku získal Český úřad zeměměřický a katastrální za elektronickou aplikaci průběh řízení. Ta poskytuje dálkový a bezplatný přístup k přehledu podaných žádostí u katastrálního úřadu a informace o průběhu jejich vyřizování.

"Aplikace je příkladem toho, jak využití moderních technologií usnadňuje přístup občanů k informacím a posiluje transparentnost veřejné správy. Tato nová služba, která umožňuje kontrolovat průběh vyřizování žádosti na katastrálním úřadu, má důležitý antikorupční charakter," uvedl k udělení ocenění ministr Mlynář.

Služba je dostupná přes Portál veřejné správy na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz.

Cena ministra informatiky je udělována dvakrát ročně osobnostem, sdružením, projektům či firmám za významný přínos k rozvoji informační společnosti. Autorkou výtvarného návrhu skleněné sošky je MgA. Barbora Hölzelová.

MI ČR

Článek ze dne 31. března 2004 - středa