logo itpoint.cz

Certifikace zařízení MEDIO IN a MEDIO PCM na Ukrajině

Zařízení MEDIO IN se využívá na sítích různých telefonních operátorů v Moskvě (MGTS - největší operátor pevných linek, MTU Inform - operátor pro korporativní klienty), v Sizraně, v Toljaty a jinde. Služby realizované na základě platformy MEDIO jsou poskytovány telekomunikačními operátory v České republice, Německu, Rusku, USA a dalších zemích.

Společnost Strom telecom s.r.o. získala certifikaci od ukrajinského telekomunikačního úřadu na zařízení MEDIO IN a MEDIO PCM.

V souladu s rozhodnutím telekomunikačního úřadu číslo 41 a na základě rozhodnutí číslo 283 certifikační laboratoře Oděského institutu telekomunikací, byly provedeny certifikační zkoušky výše uvedených zařízení. Odborníci z Oděského institutu telekomunikací prováděly zkoušky zařízení MEDIO IN a MEDIO PCM, vyrobených společností Strom telecom s.r.o.

Výrobní zkoušky byly prováděny v podnikové továrně ve Voticích. Sítové zkoušky byly prováděny na síti Ukrtelekomu, největšího ukrajinského operátora pevných linek. Tímto se společnost stává držitelem certifikátu na zařízení MEDIO IN a MEDIO PCM na Ukrajině. Certifikát pro zmíněná zařízení společnost již dříve získala v Ruské federaci.

Zařízení MEDIO IN se využívá na sítích různých telefonních operátorů v Moskvě (MGTS - největší operátor pevných linek, MTU Inform - operátor pro korporativní klienty), v Sizraně, v Toljaty a jinde. Služby realizované na základě platformy MEDIO jsou poskytovány telekomunikačními operátory v České republice, Německu, Rusku, USA a dalších zemích.

Strom telecom s.r.o. je česká společnost, která vyrábí široké spektrum vyspělého komunikačního zařízení, informačních systémů a technologií pro telekomunikační operátory.

Společnost byla založená v roce 1993. V současné době společnost Strom telecom s.r.o. zaměstnává 750 odborníků. Portfolio společnosti se skládá z více než 20-ti systémů a výrobků pro telekomunikační operátory pevných, mobilních i IP sítí. Mezi které patří řešení pro inteligentní sítě (IN), call center, tranzitní ATC, analog-digitální transformátory, systémy billingu, systémy podpory zákazníků, systémy ochrany neoprávněného vstupu, řešení pro sítě příští generace (NGN) a další.

Zařízení společnosti se úspěšně používá operátory v mnoha státech - České republice, Německu, Rusku, USA, Slovinsku, Bosně a Hercegovině a jinde. Kvůli technické podpoře a sledování svých výrobků společnost založila a efektivně využívá sít zastupitelstev a dceřiných společností.

Činnost společnosti je certifikována v souladu s mezinárodními standardy kvality ISO.

Strom telecom

Článek ze dne 5. února 2004 - čtvrtek