logo itpoint.cz

Česká telefonní ústředna v soutěži o Evropskou cenu

Do letošního ročníku soutěže o Evropskou cenu za technologie pro informační společnost byla přihlášena zcela nová česká telefonní ústředna PBX PhoNet 3000, která je výsledkem šestileté výzkumné a vývojové činnosti firmy ProTel engineering s.r.o.. Tento systém 5. generace, pracující na principu paketové komutace telefonních hovorů, je v letošním roce postupně uváděn na trh v České a Slovenské republice.

Již po desáté byla letos vyhlášena soutěž o Evropskou cenu za technologie pro informační společnost (European Information Society Technologies Prize EISTP), která je považována za nejprestižnější soutěž tohoto druhu v rámci Evropské unie (www.ist-prize.org). Soutěž je určena pro nové technicky progresivní produkty s vysokým podílem informačních technologií a průkazným tržním potenciálem. Cílem soutěže je podpora rozvoje informačních technologií a stimulace inovačních aktivit i konkurenceschopnosti průmyslu v evropských zemích. Soutěž je iniciována Evropskou komisí, pořadatelem soutěže je organizace Euro-CASE sídlící v Paříži.

Podobně jako v předchozích letech bylo letos v květnu podáno 430 přihlášek z 29 zemí, kde převažovaly přihlášky z Francie, Holandska, Španělska, Německa a Velké Británie. V prvním kole byl tento počet zúžen na cca 230 přihlášek a ve druhém kole na 70 nominovaných produktů. Prvních 20 výrobků pak získá ocenění pro vítěze s právem prezentovat produkt na listopadové konferenci o informačních technologiích pořádané letos v Haagu. První tři produkty nakonec získají ocenění Grand Prize a odměnu ve výši po 200 tis. EUR. Do letošního ročníku bylo podáno i deset přihlášek českých výrobků, sedm produktů postoupilo do užšího výběru a dva byly v červnu vybrány mezi nominované. Tyto tak mají šanci připojit se k sedmi českým firmám, které v minulosti již získali ocenění udílené každoročně 20 nejlepším.

Do letošního ročníku soutěže byla přihlášena i zcela nová česká telefonní ústředna PBX PhoNet 3000, která je výsledkem šestileté výzkumné a vývojové činnosti firmy ProTel engineering, spol. s r.o. Tento systém 5. generace, pracující na principu paketové komutace telefonních hovorů, je v letošním roce postupně uváděn na trh v České a Slovenské republice. Zároveň probíhají i jednání o budoucím uplatnění této telefonní ústředny v zemích EU a RF, kde pravděpodobným distributorem bude londýnská firma ORCAVE. Systém PhoNet se v letošním ročníku soutěže EISTP umístil mezi skupinou přihlášek, které byly předmětem intenzivní diskuze týkající se rozptylu jejich bodového hodnocení a pouze těsně mu nakonec uniklo zařazení mezi 70 nominovaných výrobků. Výsledné 75 místo ze 430 přihlášek je však nadějným počinem připravovaného vstupu na zahraniční trhy.

ProTel engineering

Článek ze dne 9. července 2004 - pátek