logo itpoint.cz

Český Mobil zvýšil do března své tržby o třetinu

Oskar získal od ledna do března 67 000 nových zákazníků a zvýšil tak jejich počet na 1,6 milionu. Oproti prvnímu čtvrtletí předchozího roku se zvýšil počet klientů nejmenšího tuzemského operátora o 27 %. Tři čtvrtiny nových zákazníků si vybraly některý z tarifních programů. Celkově tarify používalo 44 % zákazníků.

Oskar v prvním čtvrtletí získal 67 220 nových zákazníků. Celkový počet zákazníků, kteří využívají jeho služby, tak vzrostl na 1 613 971. Je to o 27 % více než na konci stejného čtvrtletí předchozího roku, kdy s Oskarem volalo 1 270 568 zákazníků. Oskar úspěšně pokračoval v zacílení na tarifní zákazníky - plných 76% z nově získaných zákazníků si aktivovalo tarifní plán a podíl tarifních zákazníků dosáhl na konci čtvrtletí 44 %.

"Výsledky za první čtvrtletí opět potvrzují, že naše dlouhodobé zacílení na budování silné české značky je úspěšné," uvádí Karla D. Stephens, generální ředitelka Oskara. "Úctyhodný podíl nových tarifních zákazníků dokládá, že oslovujeme stále větší množství zákazníků utrácejících více peněz za mobilní služby," doplňuje.

Podle interních odhadů vzrostl Oskarův tržní podíl k 31. březnu 2004 na 16,3 %, zatímco v závěru stejného období loňského roku dosahoval 14,5 %. Oskar dále odhaduje, že v prvním čtvrtletí získal přibližně 36 % z celkového počtu nově aktivovaných zákazníků.

Oskar v prvním čtvrtletí letošního roku dosáhl rekordního provozního zisku ve výši 163 mil. Kč (6,2 milionu USD), zatímco ve stejném období roku 2003 vykázal provozní ztrátu ve výši 112,5 mil. Kč (3,8 milionu USD).

Oskarův provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) dosáhl 902,6 mil Kč (34,4 mil. USD). O rok dříve to bylo 508,9 mil Kč (17,3 mil. USD). Podíl OIBDA na celkových tržbách ze služeb dosáhl v prvním čtvrtletí 29 %, zatímco ve stejném období loňského roku tento podíl dosáhl 22 % a za celý rok 2003 27 %. "Naše provozní výsledky jsou základem Oskarova úspěchu," uvádí Muriel Anton, Oskarova viceprezidentka pro finance a provozní podporu. "Díky úsporám a rozložení fixních nákladům na mnohem vyšší počet zákazníků dokážeme dosahovat stále lepších výsledků," dodává Muriel.

Tržby ze služeb vzrostly o 35 % (52 % v USD) a dosáhly 3 064,2 mil Kč (116,6 mil. USD). Ve stejném období loňského roku to bylo 2 263,1 mil Kč (76,7 mil. USD). Za tímto výsledkem stojí zejména průměrný nárůst počtu zákazníků o 29 % a zvýšení průměrného příjmu na zákazníka (ARPU) o 5,2 % v Kč (18,1 % v USD). Ten v prvním čtvrtletí dosáhl 623,5 Kč (23,72 USD), zatímco ve stejném období předchozího roku to bylo 592,5 Kč (20,09 USD). Přitom průměrný devizový kurz koruny k americkému dolaru byl v prvním čtvrtletí roku 2004 o 12.4% nižší než ve stejném období roku 2003.

Oskar

Článek ze dne 6. května 2004 - čtvrtek