logo itpoint.cz

Český Telecom bude pro ČTÚ aktualizovat údaje související s poskytováním slev pro tělesně postižené

Český Telecom začne během ledna roku obesílat zákazníky, kteří využívají slevy pro zdravotně postižené a žádat je o aktualizaci údajů potvrzujících oprávněnost jejich nároku na využívání těchto slev. Celkem se jedná o 59.512 zákazníků. K tomuto kroku vede firmu rozhodnutí ČTÚ, které ukládá povinnost doložit aktualizované údaje související s poskytováním cenových slev na telefonních stanicích.

Z popudu Českého telekomunikačního úřadu bude Český Telecom, během ledna roku 2004 obesílat zákazníky, kteří využívají slevy pro zdravotně postižené a žádat je o aktualizaci údajů potvrzujících oprávněnost jejich nároku na využívání těchto slev. Celkem se jedná o 59.512 zákazníků. K tomuto kroku vede firmu rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, které ukládá Českému Telecomu povinnost doložit aktualizované údaje související s poskytováním cenových slev na telefonních stanicích.

Již v listopadu loňského roku Český Telecom kontaktoval veškerá Centra služeb pro zdravotně postižené v ČR, aby je informoval o připravované akci a požádal o spolupráci při komunikaci se zákazníky. Úřední ověření příslušných dokumentů zajišťují i všechny krajské úřady a dále např. úřady městských částí, obecní úřady s rozšířenou působností.

"Písemná komunikace s tak velkým počtem zákazníků je vždy časově i finančně náročná, v tomto případě navíc velmi citlivá," říká Ing. Jaromír Víšek, ředitel pro péči o zákazníky Českého Telecomu, a dodává : "Všem obeslaným se předem omlouváme za obtíže, či nepříjemnosti, které jim náš požadavek na doložení aktualizovaných údajů může způsobit. Bohužel však neexistuje žádný centrální seznam uvedeného okruhu osob a tudíž nemáme jinou možnost, jak jinak tyto informace získat."

"K aktualizaci údajů nás vede jednak povinnost, kterou máme k Českému telekomunikačnímu úřadu, a zároveň snaha, abychom cenové slevy poskytovali těm zákazníkům, kteří na ně mají nárok," dodává Ing. Jaromír Víšek.

Cenové slevy u tzv. imobilních telefonních stanic jsou poskytovány vybraným skupinám zdravotně postižených osob ve smyslu Zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích. Slevy spočívají v účtování nižší ceny za zřízení nebo přeložení telefonní stanice a v neúčtování měsíční ceny za používání stanice. V závislosti na druhu zdravotního postižení může být uživatelům poskytnut ještě zvýhodněný pronájem speciálně vybaveného koncového telefonního zařízení.

Kromě slev pro tělesně postižené poskytuje Český Telecom na základě svého rozhodnutí nad rámec svých povinností i slevy pro účastníky odboje a pozůstalé po nich, pro osoby politicky perzekuované a pro účastníky, kteří jsou příjemci starobního, plně invalidního, vdoveckého a vdovského důchodu, jehož výše nepřesahuje částku 2800Kč.

Český Telecom

Článek ze dne 9. ledna 2004 - pátek