logo itpoint.cz

Český Telecom nabízí další ochranu proti zneužití telefonní linky

Možnost automaticky vypočítat a nastavit limit hovorného pro konkrétní telefonní číslo zákazníka přináší od poloviny listopadu 2004 společnost Český Telecom. Nová služba InfoLimit, která nabízí doplňkovou ochranu zákazníků proti dlouhodobě se vyskytujícímu zneužívání telefonních linek podvodnými voláními, denně kontroluje hovorné na zákazníkově telefonní lince a porovnává součet hovorného s určeným limitem hlídaného účtu.

Možnost automaticky vypočítat a nastavit limit hovorného pro konkrétní telefonní číslo zákazníka přináší od poloviny listopadu 2004 společnost Český Telecom. Nová služba InfoLimit, která nabízí doplňkovou ochranu zákazníků proti dlouhodobě se vyskytujícímu zneužívání telefonních linek podvodnými voláními, denně kontroluje hovorné na zákazníkově telefonní lince a porovnává součet hovorného s určeným limitem hlídaného účtu.

"Naše nová služba InfoLimit je dalším ochranným prvkem ve vztahu ke všem našim zákazníkům," říká Michal Táborský, ředitel pro hlasové služby Českého Telecomu a dodává : "Zákazníkům tak snižuje riziko vysokých účtů za volání nebo používání vytáčeného internetu z pevné telefonní linky, které hrozí při přesměrování na podvodné linky s vysokým tarifem."

V případě výrazného překročení dlouhodobého měsíčního průměru hovorného u zákazníka (průměr se počítá za posledních 5 zúčtovacích období) služba automaticky vždy následující den opakovaně volá na hlídanou linku a upozorní zákazníka na výrazné navýšení hovorného, dále sdělí skutečnou výši hovorného v Kč k datu, kdy k překročení limitu došlo. Nejnižším hlídaným limitem je 500 Kč. InfoLimit jako doplňková služba je určená pro zákazníky, kteří využívají telekomunikační služby na telefonní lince nebo přípojce ISDN2 společnosti Český Telecom.

Služba InfoLimit sleduje veškeré zpoplatněné hovorné na pevné lince zákazníka, včetně dial-up spojení na internet, volání na linky se zvláštním tarifem, do mobilní sítě apod.

Orientační příklady měsíčního průměru hovorného a odpovídajícího limitu (v Kč včetně DPH), při němž dojde k upozornění zákazníka.

Hovorné (Kč) 120 a méně 200 300 500 800 1 000 2 000 5 000 10 000
Limit (Kč) 500 800 1 150 1 800 2 600 3 000 5 000 9 300 15 000

Za zřízení služby zaplatí zákazník 60,- Kč (71,40 Kč s DPH), změna nebo zrušení služby je zdarma. Měsíční poplatek za používání služby činí 12,60 Kč/měsíc (15,00 Kč/měsíc s DPH). Službu lze objednat telefonicky (zavoláním ze své linky) na číslo 800 123456 nebo na kterémkoliv kontaktním místě společnosti Český Telecom.

Český Telecom

Článek ze dne 24. listopadu 2004 - středa