logo itpoint.cz

Český Telecom schválil zakládající listinu Eurotelu

Tento dokument nahrazuje dříve platnou Společenskou smlouvu mezi vlastníky. Český Telecom nabyl na konci loňského roku od konsorcia Atlantic West B.V. zbývajících 49 % Eurotelu a stal se tak jediným vlastníkem a současně jediným společníkem Eurotelu.

Český Telecom schválil coby jediný společník v působnosti valné hromady Zakladatelskou listinu dceřiné společnosti Eurotel Praha s.r.o.. Tento dokument nahrazuje dříve platnou Společenskou smlouvu mezi vlastníky. Český Telecom nabyl na konci loňského roku od konsorcia Atlantic West B.V. zbývajících 49 % Eurotelu a stal se tak jediným vlastníkem a současně jediným společníkem Eurotelu.

Znění Zakladatelské listiny předtím schválila dozorčí rada Českého Telecomu a představenstvo společnosti.

Zakladatelskou listinou byl ustaven nový orgán Eurotelu, pětičlenná dozorčí rada. Prvními členy se na základě rozhodnutí Českého Telecomu stali pánové Ondřej Felix, Jan Juchelka, Zdeněk Hrubý, Adam Blecha a Petr Zatloukal. Dozorčí rada bude dohlížet na hospodaření společnosti a na činnost jejích jednatelů. Jednateli Eurotelu jsou nadále Jaroslav Kubišta, Terrence Valeski a Ľuboš Bôrik. V Obchodním rejstříku budou změny zapsány v nejbližším možném termínu.

Nejvyšším orgánem Eurotelu je valná hromada, jejíž působnost vykonává Český Telecom jako jediný vlastník společnosti.

Český Telecom

Článek ze dne 9. dubna 2004 - pátek