logo itpoint.cz

Český Telecom si vybral Unient Communications jako dodavatele pro služby outsourcingu své interní sít ě LAN a WAN

Unient bude v rámci služeb outsourcingu zajiš ťovat pro Český Telecom kompletní správu lokálních poč ítačových sítí LAN ve všech objektech Českého Telecomu v České republice a současně kompletní správu př ístupové sítě WAN propojující tyto lokality.

Český Telecom si vybral po výběrovém řízení, které probíhalo od dubna letošního roku Unient Communications a.s. jako svého dodavatele pro služby outsourcingu své interní sít ě LAN a WAN.

Unient bude v rámci služeb outsourcingu zajišťovat pro Český Telecom kompletní správu lokálních počítačových sítí LAN ve všech objektech Českého Telecomu v České republice a současně kompletní správu přístupové sítě WAN propojující tyto lokality.

Privátní interní datová síť Českého Telecomu patří mezi nejrozsáhlejší datové komunikační celky podporující IT infrastrukturu v České republice. Síť poskytuje své služby prakticky všem zaměstnancům Českého Telecomu a zajišťuje i řadu technologických funkcí plošně v celé České republice a jedná se o robustní a spolehlivou infrastrukturu podporující celou řadu softwarových aplikací provozovaných Českým Telecomem.

"Získání zakázky outsourcingu pro Český Telecom nás velice těší. Jsme rádi, že se potvrzuje výhodnost nabídek typu managed LAN pro progresivní a moderní podniky. Řešení na principu outsourcingu přináší uživateli mnoho výhod, zejména pak v oblasti zvyšování efektivity fungování a garance kvality služby," uvádí Michal Rosický, výkonný ředitel Unient Communications a.s.

Poskytování činností a služeb v oblasti outsourcingu bylo zahájeno k 1.9.2004 a po krátkém přechodném období bude probíhat v následujících třech letech.

Unient Communications

Článek ze dne 19. října 2004 - úterý