logo itpoint.cz

Český Telecom vyzývá ostatní operátory k ochraně zákazníků před rizikem podvodných volání

Český Telecom se rozhodl oslovit ostatní operátory formou veřejné výzvy, protože dosavadní komunikaci a spolupráci mezi operátory při řešení problému dialerů považuje za nedostatečnou a dvoustranným jednáním s ostatními operátory nedosáhl dostatečných výsledků. Výzva je adrsována společnostem Aliatel, ČD-Telekomunikace, České radiokomunikace, Czech On Line, Contactel, GTS Czech, InWay, T-Systems PragoNet, Tiscali a eTel.

Otevřenou výzvu zaslal Český Telecom ostatním telekomunikačním operátorům, kteří ve svých sítích provozují čísla pro datové služby se zvláštní tarifikací. Žádá je o urychlené řešení problémů s podvodným voláním (problematika tzv. dialerů), kdy dochází k přesměrování telefonního čísla s výrazně vyšší minutovou cenou. Na účtech některých zákazníků se pak objevují neobvykle vysoké částky v řádech tisíců Kč.

Díky preventivním opatřením Českého Telecomu došlo k výraznému omezení problematických linek se zvláštním tarifem v síti Českého Telecomu. V současné době tak ke zneužívání linek se zvláštním tarifem dochází převážně v sítích alternativních operátorů. Z celkového počtu reklamací činí podíl čísel v síti Českého Telecomu pouze necelých 8 %, zbývajících 92 % připadá na alternativní operátory (údaje jsou k polovině roku 2004).

Ve své výzvě Český Telecom vybízí ostatní operátory, aby se dohodli (případně ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem) na společných pravidlech postupu při řešení problému dialerů a aby informovali své zákazníky o preventivních opatřeních, která Český Telecom připravil a nabízí. Společnost navrhuje v nejbližších dnech konkrétní jednání na úrovni všech operátorů.

"Přestože jako operátoři zajišťující telekomunikační provoz neneseme za problém dialerů přímou odpovědnost, je nezbytné, abychom udělali vše, co je v našich společných silách, abychom ochránili naše zákazníky před neetickými a nelegálními praktikami některých poskytovatelů obsahu," říká Vladan Crha, tiskový mluvčí Českého Telecomu.

Český Telecom se rozhodl oslovit ostatní operátory formou veřejné výzvy, protože dosavadní komunikaci a spolupráci mezi operátory při řešení problému dialerů považuje za nedostatečnou a dvoustranným jednáním s ostatními operátory nedosáhl dostatečných výsledků.

V ý z v a   o p e r á t o r ů m

Adresováno společnostem :

  • Aliatel, ČD-Telekomunikace, České radiokomunikace, Czech On Line, Contactel, GTS Czech, InWay, T-Systems PragoNet, Tiscali, eTel
  • Na vědomí - Český telekomunikační úřad

Český Telecom vyzývá ostatní operátory provozující ve svých sítích čísla pro datové služby se zvláštní tarifikací k urychlenému řešení problémů s podvodným přesměrováním volání na tato čísla (tzv. "dialery").

Přestože jako operátoři zajišťující telekomunikační provoz neneseme za problém "dialerů" přímou odpovědnost, musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom ochránili naše zákazníky před neetickými a nelegálními praktikami některých poskytovatelů obsahu a dalších osob.

Český Telecom se rozhodl pro tuto formu výzvy, protože dosavadní zájem alternativních operátorů na řešení a spolupráci mezi operátory při řešení problému "dialerů" považuje za nedostatečný.

Tento problém se vyskytuje již od začátku roku 2003. Český Telecom vůči poskytovatelům ve své síti zavedl celou řadu opatření, která vedla k tomu, že podvodní poskytovatelé se přesunuli do sítí jiných operátorů.

Řešením je zejména

1. Adekvátní zajištění a uplatňování smluvních podmínek vůči poskytovatelům obsahu, kteří si linky se zvláštní tarifikací pronajímají. Operátor by měl mít možnost :

  • pozdržet či nezaplatit poskytovateli obsahu v případě, že je podezření nebo se prokáže, že poskytovatel obsahu porušuje dohodnutá pravidla, zákon nebo dobré mravy
  • uplatňovat náhradu škody na poskytovateli obsahu, který neprovozuje linku v souladu s dohodnutými pravidly
  • okamžitě (!) ukončit provoz linky, která není provozována v souladu s dohodnutými pravidly

2. Implemetace stejných pravidel i do smluv o propojení. Jedině tak je každý operátor motivován tento problém eliminovat, protože v případě porušení pravidel by došlo k přímému finančnímu dopadu na takového operátora. Pokud nejsou tato pravidla implementována ve smlouvě o propojení, nejsou alternativní operátoři finančně (tzn. nijak) motivováni ke změně současného neuspokojivého stavu.

3. Informování zákazníků o problému a možnostech prevence.

Ing. Pavel Jiroušek
výkonný ředitel pro velkoprodej a regulaci
Český Telecom

Článek ze dne 20. srpna 2004 - pátek