logo itpoint.cz

Český Telecom zvažuje snížení nákladů i formou outsourcingu

Dodavatele na outsourcing pro vnější údržbu sítě vybírá v současné době Český Telecom. Výběrová komise vybrala Alcatel, Ericsson, Lucent Technologies, Siemens a Vegacom.

Dodavatele na outsourcing pro vnější údržbu sítě vybírá v současné době Český Telecom a.s.

"V rámci transformačního programu hledáme možnosti zvýšení efektivity našich procesů a cestu snižování nákladů. Možný outsourcing některých našich aktivit je jednou z nich," říká Michal Heřman, výkonný ředitel pro transformaci Českého Telecomu.

Koncem března zahájila společnost výběrové řízením oslovením 14 renomovaných firem se žádostí o potřebné doklady a informace nutné pro posouzení kandidátů (RFI – Request for Information – žádost o informace).

Na základě došlých materiálů vybrala výběrová komise tyto společnosti :

Při užším výběru rozhodovaly především reference, technická způsobilost a profil společnosti. V dalším kole (RFP – Request for Proposal – žádost o nabídku), které bude zahájeno v květnu, bude kladen důraz na detailnější návrhy ze strany uchazečů.

Pozn. : outsourcing = zajištění činností externími dodavateli

Český Telecom

Článek ze dne 5. května 2004 - středa