logo itpoint.cz

Cesnet2 - 2,5 Gb/s do panevropské sítě GÉANT

Sdružení Cesnet 1. dubna letošního roku více než zdvojnásobilo kapacitu připojení sítě národního výzkumu Cesnet2 do panevropské gigabitové sítě GÉANT - z dosavadních 1,2 Gb/s na 2,5 Gb/s.

Sdružení Cesnet 1. dubna letošního roku více než zdvojnásobilo kapacitu připojení sítě národního výzkumu Cesnet2 do panevropské gigabitové sítě GÉANT - z dosavadních 1,2 Gb/s na 2,5 Gb/s.

Síť GÉANT, provozovaná sdružením DANTE za významné podpory Evropské unie, představuje jednu z nejrychlejších akademických páteřních sítí na světě. Propojuje 28 národních a regionálních sítí pro výzkum a vzdělávání ve 30 zemích a slouží více než 30 tisícům výzkumných institucí. Na projektování její topologie se podílelo také sdružení Cesnet. Aktivní účast na projektu přinesla České republice možnost připojení přímo do jádra sítě, jehož linky mají přenosovou kapacitu 10 Gb/s. Přístupový bod sítě GÉANT v Praze se nachází přímo v prostorách sdružení Cesnet a je připojen okruhem o kapacitě 10 Gb/s do SRN a dvěma okruhy o kapacitě 2,5 Gb/s na Slovensko a do Polska.

Síť Cesnet2 propojuje páteřními gigabitovými datovými okruhy jedenáct měst, další města jsou k páteřní síti připojena kapacitami od 34 do 100 Mb/s. S českými sítěmi je propojená v rámci NIX.CZ. Pro přístup do globálního Internetu je určen okruh o kapacitě 800 Mb/s.

Sdružení Cesnet bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR za účelem provozování národní sítě pro vědu a výzkum. Je financováno z prostředků Rady vlády pro vědu a výzkum a svých členů. V současné době provozuje gigabitovou síť Cesnet2. Právě díky této pozici a dalším aktivitám ve výzkumu v oblasti telekomunikačních a internetových technologií je sdružení Cesnet zástupcem České republiky v projektu GÉANT, na jehož realizaci se aktivně podílí.

Cesnet

Článek ze dne 5. dubna 2004 - pondělí