logo itpoint.cz

Chronologický přehled zneužívání monopolu Českým Telecomem

Tento dokument vypracovala společnost Tiscali. Uvádí stručnou chronologii toho, co Tiscali považuje za zneužívání monopolního postavení Českého Telecomu za několik posledních let. Tato chronologie se zaměřuje na pět klíčových oblastí - rozdělení podílu z příjmů za vytáčený přístup na internet, program volby operátora, ADSL, uvolnění místní smyčky (LLU) a vytáčený přístup na internet za paušální poplatek.

Tento dokument vypracovala společnost Tiscali. Uvádí stručnou chronologii toho, co Tiscali považuje za zneužívání monopolního postavení Českého Telecomu za několik posledních let. Tato chronologie se zaměřuje na pět klíčových oblastí - rozdělení podílu z příjmů za vytáčený přístup na internet, program volby operátora, ADSL, uvolnění místní smyčky (LLU) a vytáčený přístup na internet za paušální poplatek.

SDÍLENÍ VÝNOSŮ Z PŘÍSTUPU NA INTERNET PROSTŘEDNICTVÍM DIAL-UP

1999 - 2002
Český Telecom platí poskytovatelům internetových služeb (ISP - "Internet Service Providers") pouze 4-7 procentní provizi (poté, kdy Český Telecom odečte výdaje na telekomunikace) z výnosů z přístupu na internet prostřednictvím dial-up. ISP požadují intervenci ze strany ČTÚ, aby stanovil úroveň provize v souladu s evropskými normami. ČTÚ si však nemyslí, že by taková intervence byla v rámci jeho pravomocí.

Květen - červen 2002
ČTÚ vydává cenové rozhodnutí, podle něhož je Český Telecom povinen platit provozovatelům veřejných telekomunikačních sítí, ve kterých je poskytována služba připojení k síti internet, minimální cenu za propojení ve výši 0,17 Kč (hodiny mimo špičku) a 0,47 Kč (ve špičce). Český Telecom podává žalobu naproti rozhodnutí ČTÚ u pražského městského soudu. Soud následně zasahuje proti Českému Telecomu.

Srpen - říjen 2002
Český Telecom informuje o plánech, že k 1. říjnu spustí nové schéma "Internet Plus", kde budou pro spotřebitele odděleny poplatky Českého Telecomu a poskytovatelů internetových služeb. Schéma by umožnilo Českému Telecomu neúčtovat za jeho internetové služby poskytované prostřednictvím IOL spotřebitelům fakticky nic, čímž by se zničil trh pro všechny ostatní ISP. Český Telecom požaduje, aby ostatní ISP s ním okamžitě podepsali dohodu o schématu "Internet Plus", nebo jinak zkrátí jejich výnosy z připojení prostřednictvím dial-up. ISP požadují předběžné opatření, jímž by ČTÚ prozatímně zavedení schématu "Internet Plus" zakázal. 12. září ČTÚ toto předběžné opatření vydává. V říjnu ČTÚ trvá na svém opatření vůči Českému Telecomu, které zajišťuje jednu cenu za přístup k internetu prostřednictvím dial-up.

Leden 2003 - do současnosti 
Poprvé se objevily služby připojení k internetu pomocí dial-up poskytované alternativními provozovateli telekomunikačních sítí (OLO - "other licensed operators") díky programu Carrier Selection (Volba operátora), čímž je poprvé zákazníkovi umožněno, aby měl sazby za přístup k internetu ve špičce od poskytovatelů služeb OLO/ISP nižší, než ty, které nabízí Český Telecom.

Dopad zneužívání monopolu
Alternativní poskytovatelé internetových služeb byli poškozováni po dobu delší než dva roky tím, že si Český Telecom ponechával více než 90 % všech výnosů z připojení k internetu prostřednictvím dial-up a i vysokými náklady ohledně času a finančních prostředků na boj ISP proti zneužívání monopolu zákonnými cestami. Spotřebitelé byli poškozováni vysokými náklady na přístup k internetu prostřednictvím dial-up během špičky, které stanovil Český Telecom. Byl brzděn růst využívání internetu v České republice.


VOLBA OPERÁTORA

Prosinec 2001 - červen 2002
Český Telecom zavádí nové cenové programy pro všechny uživatele pevných telefonních linek Českého Telecomu, z nichž všechny zahrnují "volné" minuty, jež jsou součástí balíčku. OLO podávají žádost u ČTÚ, aby donutil Český Telecom nabízet svým zákazníkům připojení přes pevnou linku bez minut, jež by byly součástí balíčku. ČTÚ nařizuje Českému Telecomu, aby nabízel přístup přes pevnou linku bez volných minut. Český Telecom nakonec zavádí pro uživatele pevné linky možnost "Home Zero" bez volných minut, ale "Home Zero" stojí pouze o 20 Kč méně, než balíček "Home Standard" (který obsahuje kredit 90 Kč pro volné volání). Uživatelé "Home Zero" jsou tak v podstatě znevýhodňováni ve výši 70 Kč.

Červenec 2002
Český Telecom zavádí službu "Carrier Selection" (Volba operátora). Zákazníci Českého Telecomu, kteří chtějí pro telefonní volání používat OLO, budou nuceni buď: a) používat pro přístup na pevnou linku nevýhodnou možnost "Home Zero"; b) obětovat "volné" minuty; nebo c) nějak se pokusit vypočítat, kdy už vypotřebovali své "volné" minuty, a pak přejít na služby OLO.

2002 - do současnosti
Snaha OLO vyjednat s Českým Telecomem velkoobchodní nabídku služeb HTS, což by uživatelům pevných linek Českého Telecomu a služeb volání OLO umožnilo dostat jednu fakturu pro HTS a volání z OLO. Český Telecom odmítá všechny takové žádosti o jednání. TISCALI S.p.A. předává 26. září 2002 žádost na ÚOHS aby nařídil oddělení poplatku za měsíční přístup na pevnou linku od poplatků za volání (hlasové služby/datové služby). Další OLO předávají ÚOHS a ČTÚ podobné žádosti. ÚOHS a ČTÚ až dosud nepřijaly v této věci žádné konečné rozhodnutí či usnesení.

Leden 2004 - do současnosti 
Český Telecom zavádí pro své zákazníky nový balíček pro volání a nabízí maloobchodní ceny za minutu, které jsou nižší než "velkoobchodní" ceny, jež Český Telecom nabízí OLO. OLO podali stížnost u ČTÚ. ČTÚ až dosud v této věci nepřijal žádné konečné rozhodnutí či usnesení.

Červen - srpen 2004
Český Telecom produkuje řadu zavádějících reklam manipulujících s jeho poplatkem pro HTS a možností spojit volné minuty s tímto poplatkem, ve snaze vytvořit obecně negativní obrázek o hlasových službách OLO a zvláště Aliatelu a Tele2. TISCALI okamžitě podává stížnost u Českého Telecomu a žádá zastavení této reklamy. Aliatel a Tele2 podávají žalobu na Český Telecom ohledně jeho klamavé reklamy. Pražský městský soud vydává předběžné opatření zakazující Českému Telecomu tuto klamavou reklamu.

Září 2004
Český Telecom zavádí novou službu "Telefon Volno" a "Telefon Víkend", nabízející jeho zákazníkům neomezené volné místní a domácí dálkové volání během víkendů a hodin mimo špičku přes týden, aniž by učinil jakoukoliv velkoobchodní nabídku služeb dostupných pro OLO. Služba opět umožňuje zákazníkům Českého Telecomu získat maloobchodní ceny za hovory mnohem nižší, než jsou velkoobchodní ceny za taková volání pro OLO. OLO protestují u ÚOHS a Evropské komise.

Dopad zneužívání monopolu
OLO a čeští spotřebitelé jsou poškozováni tím, že i nadále přetrvává trh pro poskytování hlasových služeb bez možnosti volné soutěže. Zákazníci, kteří si vyberou pro svá volání OLO, jsou potrestáni Českým Telecomem vyššími náklady za přístup na pevnou linku nebo ztrátou "volných" minut nebo obtížemi při vypočítávání toho, kdy byly "volné" minuty již využity, a rovněž tím, že jsou nuceni platit dvě faktury za telefonní služby. Zákazníci jsou tak omezováni Českým Telecomem při rozhodování o tom, zda využívat služeb OLO. OLO jsou poškozováni Českým Telecomem tím, že nabízí nižší sazby za volání svým maloobchodním zákazníkům než jsou velkoobchodní sazby, které nabízí OLO. OLO jsou dále poškozováni Českým Telecomem, který využívá svůj monopol na služby HTS jako nástroje pro zavádějící reklamu, jež vytváří negativní obrázek o službách OLO. OLO rovněž musí vynaložit více času a peněz na boj proti zneužívání monopolu právními cestami.


ADSL

Květen 2002
Český Telecom jednostranně zavádí službu "IOL Platinum" ADSL ve třech českých městech bez velkoobchodní nabídky pro OLO. OLO protestují u ČTÚ.

Červenec 2002
ČTÚ zakazuje Českému Telecomu zavádět "IOL Platinum". Český Telecom se odvolává proti rozhodnutí ČTÚ.

Srpen 2002
ČTÚ potvrzuje své rozhodnutí o zákazu "IOL Platinum" a nařizuje Českému Telecomu vypracovat a zveřejnit referenční nabídku propojení pro služby xDSL. Český Telecom napadá pravomocné rozhodnutí ČTÚ soudní žalobou, čímž rozhodnutí pozbylo účinnosti. Žádné konečné rozhodnutí v této věci dosud nepadlo.

Leden 2003
Český Telecom konečně poskytuje velkoobchodní nabídku pro OLO ohledně služeb ADSL. OLO protestují proti podmínkám nabídky, kterou považují za příliš drahou pro zákazníky a neumožňující OLO nabídnout ceny ADSL nižší, než Český Telecom.

Jaro 2003
První služby ADSL spuštěné Českým Telecomem i OLO.

Jaro 2003 - do současnosti
OLO jednají s Českým Telecomem o propojení (interconnection) na bázi ADSL, které by jim umožňovalo nabídnout své vlastní služby ADSL (na rozdíl od prodeje služeb ADSL Českého Telecomu) zákazníkům levněji, než to činí Český Telecom. Český Telecom zastavuje jednání a dodnes žádný z OLO nebyl schopen spustit službu ADSL na základě propojení.

Květen 2004
Český Telecom zavádí službu "Internet Expres", spojující službu HTS se službou ADSL a hlasovou službou, bez velkoobchodní nabídky nebo nabídky k propojení ke službě pro OLO, čímž nabízí monopolní službu, kterou nemůže nabídnout žádný konkurent. Český Telecom tvrdí, že konkurenti mohou konkurenční službu spustit prostřednictvím LLU (i když LLU není pro 99 % českých uživatelů pevné telefonní linky ekonomicky schůdná; viz LLU níže). TISCALI podává stížnost u ČTÚ, ÚOHS a Evropské komise.

Červenec - srpen 2004
Český Telecom tajně plánuje spuštění nové služby 256/64 ADSL ke 2. srpnu aniž by učinil velkoobchodní nabídku této služby ISP. TISCALI se o tomto plánu Českého Telecomu dozvídá a okamžitě provádí z finančního hlediska riskantní kroky ke spuštění své vlastní služby 256/64 bez velkoobchodní nabídky od Českého Telecomu. Žádný jiný ISP není schopen spustit službu (nebo není ochoten riskovat její spuštění), jež by konkurovala službě Českého Telecomu.

Dopad zneužívání monopolu
OLO, ISP a koncoví uživatelé jsou poškozováni zpožděním dostupnosti služeb ADSL o téměř celý jeden rok, k němuž došlo v důsledku kroků Českého Telecomu, zpožděním dostupnosti služby ADSL prostřednictvím propojení Českým Telecomem až do současné doby a tím, že Český Telecom nabízí služby, které nemůže konkurence nabídnout. OLO a alternativní ISP jsou poškozeni tím, že musí vynaložit více času a peněz na boj proti zneužívání monopolu právními cestami. Je brzděn nárůst využívání internetu v České republice.


LOCAL LOOP UNBUNDLING (ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ MÍSTNÍCH SMYČEK)

Září 2003
Český Telecom předkládá OLO podmínky pro Local Loop Unbundling (zpřístupňování místních smyček). Poplatky OLO Českému Telecomu zahrnují jednorázový účastnický poplatek ve výši 370 000 Kč, jednorázový poplatek ve výši 10 035 Kč pro každou zpřístupněnou linku pro zákazníky (která bude i nadále ve vlastnictví Českého Telecomu), jednorázový poplatek 150 000 Kč za každou skříň (rack) OLO (schopna obsloužit 500 zákazníků), plus 180 000 Kč údržbový poplatek na rack za rok. Minimální měsíční náklady pro OLO na jednoho spotřebitele během prvního roku jsou tak cca 1 380 Kč. LLU tak není schůdné pro 99 % českých uživatelů telefonů. OLO protestují proti nabídce LLU u ČTÚ.

Září 2003 - do současnosti
Pouze tři OLO vyjádřili zájem nebo podepsali dohody na LLU s Českým Telecomem, aby službu mohli poskytnout velkým zákazníkům v Praze. OLO čekají na cenové rozhodnutí ČTÚ ohledně LLU.

Dopad zneužívání monopolu
 OLO a čeští spotřebitelé jsou poškozováni přetrváváním trhu pro poskytování hlasových a internetových služeb, na němž není volná soutěž. OLO jsou poškozováni tím, že musí vynaložit více času a peněz na boj proti zneužívání monopolu právními cestami. Je brzděn nárůst využívání internetu v České republice.


PŘÍSTUP K INTERNETU PROSTŘEDNICTVÍM DIAL-UP S PAUŠÁLNÍ SAZBOU

2003
Model pro přístup k internetu za paušální sazbu (Flat Rate Internet Access Call Origination Model - FRIACO) byl vyvinut Asociací provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí ve spolupráci s ČTÚ. Program FRIACO by umožnil OLO/alternativním ISP zcela nezávisle na Českém Telecomu nabízet zákazníkům širokou škálu portfolia platebních schémat za internetové služby (od těch na bázi minut až po ty s paušální sazbou).

Červenec 2003
TISCALI předává Českému Telecomu návrh na změnu smlouvy o propojení, která by umožnila realizaci modelu FRIACO.

Srpen 2003
Český Telecom odmítá žádost TISCALI z července o změnu smlouvy o propojení, která by umožnila realizaci modelu FRIACO. TISCALI podává žádost u ČTÚ o zásah a o rozhodnutí tohoto sporu.

Říjen 2003
OLO oznamují připravenost zahájit testování technických a ekonomických podmínek modelu FRIACO, včetně dopadu přístupu ke stávající síti s paušálním poplatkem. Český Telecom odmítá účast na pilotním projektu s odvoláním na "vysoké investiční náklady" nezbytné pro internet prostřednictvím dial-up s paušální sazbou. OLO argumentují, že nejsou potřeba žádné investice. Český Telecom rovněž tvrdí, že objem provozu, způsobený službou prostřednictvím dial-up s paušální sazbou, by poškodil kvalitu "univerzální služby" a dostupnost nouzových telefonních čísel. OLO/alternativní ISP čekají na výsledky administrativních postupů iniciovaných v této věci u ČTÚ.

Únor - červen 2004
Navzdory předchozímu tvrzení ohledně "vysokých investičních nákladů", potřebných pro přístup k internetu prostřednictvím dial-up s paušální sazbou, Český Telecom spouští svou vlastní službu přístupu k internetu prostřednictvím dial-up s paušální sazbou "Internet NaDoma", aniž by učinil velkoobchodní nabídku služby, dostupnou pro OLO/alternativní ISP. TISCALI podává na ČTÚ návrh na předběžné opatření, kterým by služba byla zastavena do doby velkoobchodní nabídky. Český Telecom tvrdí, že služba je pouze "pilotní projekt" (ačkoliv služba není nijak omezena a je dostupná všem zákazníkům s pevnou linkou Českého Telecomu) a že konkurenti mohou spustit stejnou službu prostřednictvím programu Carrier Selection (ačkoliv se OLO/alternativní ISP vystavují riziku, jakému se Český Telecom nevystavuje, tj. ztráta peněz tím, že vydají více peněz za minuty uživatele, než kolik uživatelé za tyto minuty zaplatí). GTS a Czech On Line se pokoušejí spustit podobné služby prostřednictvím programu Choice of Operator, ale oba ruší své služby po necelých třech měsících. Český Telecom nakonec svou službu také ruší. OLO/alternativní ISP i nadále čekají na výsledky správních řízení iniciovaných ve věci přístupu k internetu prostřednictvím dial-up s paušální sazbou u ČTÚ.

Září 2004
Navzdory tvrzení, že by dlouhá volání, k nimž by v důsledku poskytnutí služeb prostřednictvím dial-up s paušální sazbou docházelo, ohrozila kvalitu "univerzálních služeb" a dostupnost nouzových telefonních čísel, Český Telecom zavádí nové služby "Telefon Volno" a "Telefon Víkend", které nabízejí jeho zákazníkům neomezené volné místní a domácí dálkové volání během víkendů a hodin během týdne mimo špičku. OLO/alternativní ISP čekají na výsledky správních řízení iniciovaných v této věci u ČTÚ. TISCALI požaduje po ČTÚ, aby ukončil své více než jeden rok trvající protahování a aby okamžitě jednal ve věci realizace přístupu k internetu prostřednictvím dial-up s paušálním poplatkem pro spotřebitele.

Dopad zneužívání monopolu
Čeští spotřebitelé jsou poškozováni nedostatkem přístupu k internetu prostřednictvím dial-up s paušální sazbou. Někteří OLO/alternativní ISP jsou poškozeni tím, že při snaze zachovat si konkurenceschopnost spustili služby, na nichž prodělávají. OLO/alternativní ISP jsou poškozováni tím, že musí vynaložit více času a peněz na boj proti zneužívání monopolu právními cestami. Je brzděn nárůst využívání internetu v České republice.

Tiscali

Článek ze dne 25. listopadu 2004 - čtvrtek