logo itpoint.cz

Cisco Networking Academy program předpoklad vlastního úspěchu

Podle nezávislé agentury IDC bude mít digitální ekonomika v roce 2010 více než jednu miliardu uživatelů internetu. Všechno se však odvíjí od úrovně kvalifikace jednotlivých odborníků z oblasti síťových technologiích, na nichž tento rozvoj závisí.  Z průzkumů vyplývá, že poptávka po odbornících prozatím stále vysoce převyšuje nabídku. Ve zdejších krajích dokonce téměř o celých čtyřicet procent.

Podle nezávislé agentury IDC bude mít digitální ekonomika v roce 2010 více než jednu miliardu uživatelů internetu. Všechno se však odvíjí od úrovně kvalifikace jednotlivých odborníků z oblasti síťových technologiích, na nichž tento rozvoj závisí. Z průzkumů vyplývá, že poptávka po odbornících prozatím stále vysoce převyšuje nabídku. Ve zdejších krajích dokonce téměř o celých čtyřicet procent.

To všechno i přes to, že tu již pět let v osmatřiceti institucích běží kurzy v Cisco Networking Academy Program (CNAP), jež se staly hlavní aktivitou v oblasti využívání tzv. blended learningu. Na trhu práce stále více ceněné certifikáty CCNA (Cisco Certified Network Associate) a CCNP (Cisco Certified Network Professional) sice získaly stovky absolventů, hlad po nich však stále není utišen. Zároveň s postupným nasazováním nových odborníků do praxe a s dalším rozvojem síťových technologií se ukázalo, že je nutné rozšířit základní portfolio kurzů o novinky.

Jde především o kurz FNS (Fundamentals of Network Security), který, jak je již se samotného názvu patrné, zabývá v současnosti nejožehavějším problém, a tím je bezpečnost počítačových sítí. Náplní druhého kurzu FWL (Fundamentals of Wireless LANs) jsou bezdrátové technologie LAN.

Současný stav CNAP

Na všech osmatřiceti CNAP akademiích se v současnosti vyučují kurzy CCNA, které jsou tvořeny čtyřmi moduly CCNA1 až CCNA4. Po jich absolvování jsou studenti připraveni složit základní Cisco certifikační zkoušky 1. stupně - CCNA. Zatím na dvou místech v republice, a to na ČVUT/CESNET v Praze a na Vysoké škole báňské – Technické univerzity Ostrava, však lze na základní kurz navázat dalším stupněm studia, a to kurzy CCNP1 až CCNP4, na jejichž konci jsou pak absolventi připraveni složit certifikační zkoušku 2. úrovně všeobecné certifikace Cisco – CCNP.

Nově vytvořený kurz FNS mohou v současnosti studenti absolvovat pouze v hlavním městě. Regionální akademie CESNET na pražském Českém vysokém učení technickém totiž právě otevřel první pilotní třídu. Cílem všech zúčastněných je, aby počet akademií, které jsou schopny vychovat absolventy minimálně s certifikací CCNA dosáhl počtu pětapadesáti a rodina se rozrostla o další, které by nabízely e-learningové studium Fundamentals of Network Security a FWL.

Od sítí k informačním technologiím

"V Cisco Networking Academy programu vidíme ohromný potencionál, který by mohly v oborech IT následovat další společnosti. Snažili jsme se s nimi navázat kontakt, ale nakonec jsme byli úspěšní jen u dvou – zájem projevila centrála Hewlett-Packard a společnost Panduit, jež se zabývá technologií kabeláží a rozvody pro data a hlas. Díky tomu je systém našich kurzů postupně doplňován dalšími, které jsou navíc přístupné přes totožný centralizovaný portál a LMS systém," říká Karol Kniewald, Area Academy Manager společnosti Cisco Systems pro ČR.

Pro usnadnění a urychlení nástupu CNAP akademií se zaměřením na informační technologie byla otevřena první regionální akademie CNAP pro IT kurzy, a to při Střední škole aplikované kybernetiky v Hradci Králové.

Regionální akademie v Hradci Králové vyškolila první lektory kurzů Základy IT 1 – Hardware a software PC a Základy IT 2 – Síťové a operační systémy a v blízké době se bude bezesporu podílet na šíření výuky kurzu, jenž bude zaměřený na problematiku datových a hlasových kabelážních systémů. Cisco předpokládá, že se IT kurzy budou v pilotní fázi vyučovat na jedenácti akademiích.

"IT kurzy jsou svým způsobem revoluční, neboť poprvé zprostředkovávají studentům samotné základy informačních technologií v angličtině. Žáci tak hned v úvodu studia získají perfektní znalost odborné terminologie, což jim v dalším studiu výrazně usnadní život. Nebudou totiž muset v dalších a náročnější stupních akademie pracně překládat jednotlivé termíny, a tak se zbaví nebezpečí, že by jim nevědomky podsouvali jiné nesprávné a zavádějící významy. Právě neznalost odborné angličtiny mnohdy stojí za neúspěchem v dílčích i závěrečných testech Cisco Network Academy. Abychom podpořili tento aspekt IT kurzů, vyučujeme je v prvním ročníku v rámci výuky angličtiny," uvádí Patrik Veselík ze střední školy v Hradci Králové.

Cisco

Článek ze dne 21. října 2004 - čtvrtek