logo itpoint.cz

Contactel nesouhlasí se způsobem výpočtu cen propojení veřejných telekomunikačních sítí s mobilními

Nové cenové rozhodnutí ČTÚ naprosto nespravedlivě zvýhodňuje mobilní operátory a naopak diskriminuje provozovatele pevných linek a to vzhledem k tomu, že pro kalkulaci ceny za propojení do mobilních sítí byla použita odlišná metodika než pro kalkulaci ceny za propojení do pevných sítí. Cena za propojení pro volání do mobilních sítí je přibližné 8 krát vyšší než cena za propojení pro volání do pevných telekomunikačních sítí. Contactel věří, že regulátor si své pochybení uvědomí a že v brzké době dojde k nápravě.

Contactel, vedoucí poskytovatel telekomunikačních služeb a řešení, důrazně protestuje proti včerejšímu cenovému rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu 02/PROP/2004, kterým se stanoví způsob výpočtu cen a maximální cena za propojení veřejných telekomunikačních sítí pro službu koncového volání do veřejných mobilních telekomunikačních sítí.

Toto rozhodnutí naprosto nespravedlivě zvýhodňuje mobilní operátory a naopak diskriminuje provozovatele pevných linek a to vzhledem k tomu, že pro kalkulaci ceny za propojení do mobilních sítí byla použita odlišná metodika než pro kalkulaci ceny za propojení do pevných sítí. Cena za propojení pro volání do mobilních sítí je přibližné 8 krát vyšší než cena za propojení pro volání do pevných telekomunikačních sítí. Contactel věří, že regulátor si své pochybení uvědomí a že v brzké době dojde k nápravě.

"Rozhodnutí ČTU pro nás představuje hluboké zklamání a jsme jím pobouřeni," říká Peter Rubeck, generální ředitel společnosti Contactel. "Mobilním operátorům je totiž přisuzován přiměřený zisk ve výši 14,5%, zatímco provozovatelům pevných linek pouhých 12%. Tím je zcela opomíjená technologická neutralita. Mobilní operátoři navíc umožňují volání v rámci své sítě a do pevných sítí pod úrovní nákladů. Přestože jsme na tuto skutečnost již několikrát upozorňovali, k zásahu ze strany regulátora nikdy nedošlo."

ČTU doplnil své rozhodnutí názorným porovnáním výše cen za mobilní terminaci v evropských zemích, které ukazuje, ze cena v ČR je po Kypru a Rumunsku třetí nejpříznivější. Toto srovnáni je však jednoznačně zavádějící a matoucí, protože nebere v potaz pozici mobilní telefonie v těchto dvou zemích. Ta je naprosto odlišná od ČR, kde je mobilní telefonie silně substituční a konkurenceschopná ve vztahu k pevným linkám.

Contactel

Článek ze dne 22. března 2004 - pondělí