logo itpoint.cz

Contactel vydává telekomunikační manifest

Manifest obsahuje deset klíčových bodů, které podle Contactelu brání tomu, aby české telekomunikační prostředí bylo možno považovat za plně srovnatelné s vyspělými členy v Evropské unii.

Contactel, vedoucí poskytovatel telekomunikačních služeb a řešení vydal prohlášení o stavu českého telekomunikačního prostředí, nazvaného Telekomunikační manifest. Manifest obsahuje deset klíčových bodů, které podle Contactelu brání tomu, aby české telekomunikační prostředí bylo možno považovat za plně srovnatelné s vyspělými členy v Evropské unii.

"Contactel již od svého vzniku v roce 1999 vždy usiloval o kultivaci českého telekomunikačního trhu směrem k podpoře konkurence, odstranění bariér bránících jeho rozvoji a přiblížení vyspělým zemím", říká Peter Rubeck, generální ředitel společnosti Contactel. "Náš manifest je jakousi inventurou vývoje a stavu, k němuž české telekomunikace dospěly. Nepřináší tedy nová fakta, ale připomíná, že vstup České republiky do EU neznamená, že všechny problémy, na něž EU i Contactel dlouhodobě poukazovaly, byly vyřešeny. Po vstupu do EU nastává zcela nová kapitola vývoje telekomunikací, na němž se nebudou podílet pouze české subjekty, ale také příslušné orgány EU."

Contactel - Telekomunikační manifest

10 důvodů proč, české telekomunikace do EU ještě nevstoupily :

  1. Tarify dominantního operátora obsahují protisoutěžní prvky (balíčky).
  2. Alternativní operátoři nemají možnost přeprodávat měsíční paušál.
  3. Neexistuje reálná možnost přístupu k místní smyčce.
  4. Neexistuje přístup k datovému toku.
  5. Není možné stát se virtuálním mobilním operátorem.
  6. Dochází k jasné diskriminaci operátorů pevných sítí a jejich zákazníků vůči operátorům mobilních sítí.
  7. Nejsou zavedeny a využívány skutečné originační modely připojení k internetu (zejména FRIACO).
  8. Stát negativně ovlivňuje vývoj telekomunikačního prostředí.
  9. Není dokončen a schválen zákon o elektronických komunikacích.
  10. Dohled nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže je nepružný.

Contactel

Článek ze dne 10. května 2004 - pondělí