logo itpoint.cz

Contactel zahájil cenovou revoluci aneb teď je na řadě kvalita, dostupnost a přidané služby

Trpělivost došla významnému hráči na trhu s ADSL připojení společnosti Contactel. Ta se rozhodla nečekat na ČTÚ až vyřeší jednotlivé spory alternativních operátorů s ČTc ohledně propojení a nespoléhat, že by se snad někdo v Českém Telecomu dobře vyspal a uznal, že zdržovací taktika škodí nejen alternativcům, ale i jemu samému. Počátkem minulého týdne tedy Contactel oznámil, že s okamžitou platností zavádí nové ceny ADSL, které už vycházejí z nového cenového rozhodnutí !

Před několika dny zveřejnily všechny významnější technicky založené servery zprávu o tom, že Contactel jako první alternativní operátor upravil ceny svého ADSL už podle nového cenového rozhodnutí ČTÚ a nejlevnější varianta ADSL tak klesla na 650 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že celý minulý týden se nesl ve znamení sporu Českého Telecomu s Eurotelem, přesněji řečeno souboji Berdár versus Valeski, dostalo se oznámení Contactelu o cenové revoluci v oblasti ADSL trochu do stínu těchto událostí. Také proto jsem se rozhodnul v části tohoto článku věnovat pozornost této významné události na trhu s ADSL připojením.

Začneme ale pěkně po pořádku. Minulý týden totiž britská společnost Point-Topic vydala analýzu, která unikla pozornosti našich médií. Již dříve naše sdružení upozorňovalo na neutěšenou situaci na trhu s ADSL připojením a na fakt, že se Česká republika spolu se Slovenskem ocitla na posledních místech v žebříčku porovnávajících státy podle penetrace ADSL připojení. Několik dní po naší zprávě, tento fakt potvrdila i společnost Point-Topic, když ve své zprávě (která zatím není v plném znění přístupná pro veřejnost) uvedla Českou republiku mezi třemi nejpomaleji se rozvíjejícími státy ohledně ADSL připojení. S Českou republikou se o toto smutné prvenství dělí ještě Lotyšsko a Nový Zéland.

Contactel odstranil hlavní překážku – vysokou cenu

Pokud bych měl označit podle důležitosti hlavní důvody proč se u nás ADSL rozjíždí tak pomalu, jednoznačně bych uvedl na prvním místě cenu ADSL a jeho dostupnost. Kvalita služby, její rychlost, agregace a datové limity bohužel až donedávna ustupovaly v rozhodování uživatelů neprávem do pozadí. V nedávné minulosti jsme se sice mohli přesvědčit (a mnoho uživatelů to zažilo a dodnes zažívá na vlastní kůži), že cena služby zdaleka není nejdůležitějším parametrem, přesto si musíme uvědomit v jaké ekonomické situaci se nachází průměrná česká rodina a právě proto hraje cena ADSL v rozhodování zákazníků pořád tu nedůležitější roli. Naprosto rovnocennou překážkou která braní většímu rozšíření ADSL je malý počet pokrytých lokalit. Telecom slibuje, že tuto překážku v nejbližší době velmi rychle odstraní – viz článek "Český Telecom podepsal kontrakt na 200 000 ADSL portů ...".

Již v minulém roce při spuštění služby ADSL naše sdružení upozorňovalo na její vysokou cenu v porovnání s okolními státy. Jaké byly ceny ADSL v době jeho uvedení na trh si můžete připomenout v článku "Jsme 6 krát dražší než průměr EU". Od té doby nám výrazně vzrostla deklarovaná rychlost připojení (nevím, zda se to samé dá říct o reálné rychlosti) a také o něco poklesla cena. Všichni uživatelé ADSL zasvěceni do situace kolem zavádění této služby však čekali na rozhodnutí o propojení s kterým si ČTÚ dával skutečně načas. Když na prvního apríla, možná také díky našemu žertu s falešným rozhodnutím, vydalo ČTÚ skutečné cenové rozhodnutí, měli z toho zmatku zamotanou hlavu nejen uživatelé Internetu. Bohužel cenové rozhodnutí zůstalo zatím pouze popsaným kusem papíru, protože do dnešních dní žádný s alternativních operátorů neuzavřel novou smlouvu s ČTc (rozuměj smlouvu zohledňující nové cenové rozhodnutí ČTÚ) a zdá se, že Český Telecom opět volí jeho oblíbenou zdržovací taktiku.

Trpělivost však došla významnému hráči na trhu s ADSL připojení společnosti Contactel. Ta se rozhodla nečekat na ČTÚ až vyřeší jednotlivé spory alternativních operátorů s ČTc ohledně propojení (mimochodem tyto spory se vlečou už také víc než rok) a nespoléhat, že by se snad někdo v Českém Telecomu dobře vyspal a uznal, že zdržovací taktika škodí nejen alternativcům, ale i jemu samému. Počátkem minulého týdne tedy Contactel (na můj vkus neslanou nemastnou tiskovou zprávou) oznámil, že s okamžitou platností zavádí nové ceny ADSL, které už vycházejí z nového cenového rozhodnutí. Jedná se velmi významný pokles cen, který si zaslouží trochu víc pozornosti. Podívejme se tedy jak velké změně došlo v nabídce Contatelu.Podle informací které se nám podařilo získat, však téměř 90 procent uživatelů využívajících ADSL od Contactelu tvoří firemní zákazníci. Zejméně pro ně jsme tedy připravili i jinou tabulku, která zobrazuje ceny, kterých můžou na jednotlivých variantách ADSL dosáhnout v případě využití nabídky s voláním s využitím volby operátora (Contactel Duo). Slevy se odvíjejí samozřejmě od výše měsíčního telefonního účtu.A jak si stojí tato nová nabídka v porovnání s ostatními nejlevnějšími nabídkami konkurenčních operátorů ?


Na vysvětlenou nutno dodat, že vyšší cenu u posledních třech alternativních operátorů způsobil fakt, že v jejich nabídkách si není možné odkoupit modem (alespoň jsme tuto možnost na jejich webových stránkách nenašli), takže jsme do koncové ceny zákonitě započítali cenu za pronájem tohoto zařízení.

Cena klesla - teď musíme zvýšit kvalitu

V současnosti pořád přetrvává stav, kdy jsou alternativní operátoři stále pouze v roli přeprodejců ADSL služeb. Nemají tedy moc možností jak ovlivnit kvalitu svého ADSL. Můžou sice využít jistá regulační opatření (například různé datové limity) nebo Fair Use Policy, aby zamezili nadměrnému využívání nejlevnějších variant ADSL ze strany některých uživatelů a následnému poklesu rychlosti u zbývající většiny uživatelů, ale tím jejich možnosti končí. Nemohou si určit své vlastní rychlosti ADSL, nemohou nabídnout jiné agregační poměry než jaké nabízí dominantní operátor ČTc, nemohou nabídnou ADSL v jiných lokalitách a také nemohou nabídnout různé doplňkové služby, které se vyskytují běžně v nabídkách operátorů z okolních států. Pojďme se podívat na jednotlivé položky podrobněji.

Rychlost

Ačkoliv po počátečních problémech při spuštění agregace začala rychlost českého ADSL pomalu vzrůstat pořád nedosahuje úrovně běžné v státech EU. U zmiňovaného Contactelu byla podle posledních výsledků měření na serveru DSL.cz průměrná rychlost 316 kb/s u základní varianty 512/128 kb/s což je celkem slušný výsledek. Když si však porovnáme březnovou tabulku průměrně dosahovaných rychlostí českého ADSL a srovnáme naměřené hodnoty s hodnotami, které naměřili uživatelé ve Velké Británii, zjistíme že máme pořád co dohánět.
Průměrné rychlosti dosahované u ADSL ve Velké Británii – březen 2004 ( zdroj : http://www.adslguide.org.uk )Čím to je, že naše ADSL je stále o něco pomalejší ? Důvodů vidím hned několik. Jednak je to nedostatek zkušeností s Fair Use Policy (jakási pravidla zajišťující rovnost všech uživatelů). Zřejmě také technicky odlišně aplikovaná agregace ADSL. Stále velké cenové rozdíly mezi nejlevnější variantou ADSL a ostatními variantami (s vyšší rychlostí a nižší agregací) v důsledku čeho dochází ke koncentraci uživatelů na nejlevnějších a nejméně kvalitních variantách této služby. No a jako poslední nejdůležitější důvod vidím velmi malou rozšířenost ADSL a vysokorychlostního Internetu obecně. Zjednodušeně řečeno kdyby u nás bylo 789 tisíc ADSL uživatelů jako ve stejně lidnaté Belgii, mnohem snadněji by se v tomto počtu naředili extrémně aktivní uživatelé stahující několik desítek GB dat měsíčně (a to už snad radši ani nezmiňuji, že v Belgii je dalších zhruba 488 tisíc uživatelů vysokorychlostního kabelového Internetu). Nezbývá tedy jen věřit, že i u nás bude rychlost stoupat s přibývajícím počtem uživatelů vysokorychlostního Internetu. Úplný přehled počtu ADSL přípojek v 37 státech včetně přehledných grafů najdete v této sekci.

Datové limity

Limity - ve světě poměrně často využívaný způsob, jak u nejlacinějších variant ADSL jednoduše usměrnit chování uživatelů a zároveň dosáhnout velmi příznivé ceny. Po jeho překročení zákazník platí předem stanovené částky za data přenesená nad stanovený limit. Rezervy českého ADSL vidím především v způsobu účtování poplatků za nadlimitní přenosy. Zatím co u nás operátoři účtují za každých započatých 100 MB, 1GB až 10 GB, tak v zahraničí je dost obvyklé spravedlivější účtování po menších krocích (za každý 1MB), kde uživatel zaplatí pouze za data, která skutečně přenesl. Dobrým příkladem může být například Holandsko (operátor Planet Internet).

Co s úspěchem používají jinde a u nás to nemáme ?

Jako lahůdku na závěr si dovolím upozornit na některé zajímavosti z nabídek zahraničních operátorů, které by měli zároveň posloužit jako inspirace pro naše poskytovatele ADSL. Z přistupujících zemí má velmi zajímavou nabídku Slovinsko, které kromě toho, že nabízí hned několik variant dosahujících na evropské poměry neobvyklých rychlostí využívá i systém trojitých cen. Každá varianta slovinského ADSL tak má cenu určenou pro fyzické osoby, právnické osoby a nejnižší cenu pro studenty. V Polsku si zas mohou uživatelé za symbolický 1 PLN (polský zlotý) celý měsíc vyzkoušet službu ADSL a teprve potom se rozhodnout jestli si službu ponechají nebo ne. Pro tamní uživatele je velmi výhodná i možnost dočasně přerušit (zmrazit) přípojku ADSL za poloviční cenu, než je obvyklý měsíční poplatek. Toto opatření je výhodné v případě, že se uživatel nebude delší dobu zdržovat v místě svého bydliště, ale ADSL si chce ponechat. Ve Francii má zas víc než 100 tisíc zákazníků operátora Free Telecom možnost přes ADSL sledovat několik desítek televizních programů (více v tomto článku). Britský operátor PIPEX se zase rozhodnul, že nebude rychlosti svého ADSL pouze zvyšovat, ale představil i variantu s nízkou rychlostí (150/70 kb/s) za velice příznivou měsíční cenu samozřejmě bez limitu na objem přenesených dat a instalaci + modem zdarma. Zajímavý přístup zvolili ve Švédsku, kde tamní operátor Telia nabízí několik rychlostí ADSL (2,8 a 10 Mbps) přitom všechny varianty mají stejnou cenu.

Nedá mi abych nevzpomenul Slovensko, kde se docela běžně uplatňuje i u variant určených pro domácnosti agregace 1:20 nebo 1:30 v důsledku čehož tamní uživatelé velmi často i ve skutečnosti dosahují deklarovaných rychlostí (znám i případy, kdy ADSL v nočních hodinách dosahovalo vyšších rychlostí než jaké si uživatel objednal).

Našlo by se ještě mnoho příkladů ze světa, které by šly s úspěchem využít i na našem trhu. V diskusi pod článkem se s námi můžou uživatelé, kteří měli (nebo mají) možnost využívat ADSL v jiné zemi, podělit o své zkušenosti. Uvítáme jakékoliv informace o cenách ADSL v zahraničí nebo o případných jiných doplňkových službách, které se nám do dnešního článku nevešly. A pro ty čtenáře, pro které zůstane i v následujících měsících (možná letech) ADSL nedostupné jsme připravili seznam bezdrátových sítí (zatím celkem 85 komerčních i komunitních projektů), v kterém si snad někdo z vás najde nějakého budoucího poskytovatele Internetu.

IPV - Miloslav Sova

Článek ze dne 27. dubna 2004 - úterý