logo itpoint.cz

ČTÚ stanovuje provozovatele telekomunikačních činností s výrazným podílem na trhu

Jednotliví provozovatelé byli stanoveni podle výpočtu statistických údajů , které jsou povinni předkládat držitelé telekomunikačních licencí a držitelé osvědčení o registraci, a to z údajů roku 2002, dále na základě vyžádaných informací o platbách za propojení a platbách zahraničním operátorům.

V Praze dne 26. dubna 2004
Č .j. 13 327/2004-611

Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad"), jako příslušný orgán státní správy, vydává podle § 95 odst. 1 písm. d) zákona č . 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, Opatření č . OÚ - 1/S/2004, kterým se stanoví provozovatelé telekomunikačních činností s výrazným podílem na trhu.

Čl. 1 - Základní ustanovení

1. Úřad stanoví

  1. provozovatele veřejné pevné telefonní sítě a poskytovatele veřejných telefonních služeb prostřednictvím veřejné pevné telefonní sítě s výrazným podílem na trhu, kterým je Český Telecom, a.s. (podíl 93,64 %)

  2. provozovatele ve řejné mobilní telefonní sítě a poskytovatele veřejných telefonních služeb prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě s výrazným podílem na trhu, kterými jsou Eurotel Praha, spol. s r.o. (podíl 49,20 %) a T-Mobile Czech Republic a.s. (podíl 40,88 %)

  3. provozovatele veřejné telefonní sítě a poskytovatele veřejných telefonních služeb prostřednictvím veřejné telefonní sít ě s výrazným podílem na trhu, kterými jsou Český Telecom, a.s. (podíl 37,85 %) a Eurotel Praha, spol. s r.o. (podíl 29,31 %)

  4. poskytovatele veřejné telekomunikační služby pronájmu telekomunikačních okruhů s výrazným podílem na trhu, kterým je Český Telecom, a.s. (podíl 40,09 %)

  5. poskytovatele veřejných telekomunikačních služeb přenosu dat prostřednictvím veřejné datové sítě, kterým je Český Telecom, a.s. (podíl 74,57 %)

Výpočet byl proveden na základě statistických údajů , které jsou povinni předkládat držitelé telekomunikačních licencí a držitelé osvědčení o registraci, a to z údajů roku 2002, dále na základě vyžádaných informací o platbách za propojení a platbách zahraničním operátorům.

Čl. 2 - Zrušovací a závěrečné ustanovení

  1. Tímto opatřením se ruší Opatření Českého telekomunikačního úřadu č . OÚ – 1/S/2003, vyhlášené v částce 1/2003 Telekomunikačního věstníku.
  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 30.4. 2004.

Opatření č. OÚ - 1/S/2004, kterým se stanoví provozovatelé telekomunikačních činností s výrazným podílem na trhu, bude uveřejněné v částce 5/2004 Telekomunikačního věstníku.

Ing. David Stádník
předseda ČTÚ

Článek ze dne 30. dubna 2004 - pátek