logo itpoint.cz

ČTÚ vybral nejvhodnější kandidáty pro udělení licencí

ČTÚ rozhodl o výběru nejvhodnějších žádostí pro udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území – území Prahy.

ČTÚ rozhodl o výběru nejvhodnějších žádostí pro udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území – území Prahy.

V návaznosti na doporučení řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území – území Prahy, obsažené ve zprávě řídícího výboru o posouzení a hodnocení žádostí do výběrového řízení, předané po třetím zasedání řídícího výboru dne 25. března 2004 Českému telekomunikačnímu úřadu, rozhodl Český telekomunikační úřad o výběru žádostí následujících společností pro udělení telekomunikačních licencí :

ČTÚ

Článek ze dne 9. dubna 2004 - pátek