logo itpoint.cz

ČTÚ zahajuje posuzování žádostí k udělení licencí pro sítě typu P-MP

Informace ČTÚ k předkládání žádostí do výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území – území Prahy.

Dne 25. února 2004 proběhlo na Českém telekomunikačním úřadě předkládání žádostí do výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území – území Prahy. Ze šesti subjektů, které převzaly ve dnech 3. - 6. února 2004. Zadávací dokumentaci výběrového řízení, předložily své žádosti do výběrového řízení, v pořadí podle předložení žádostí, tyto čtyři společnosti :

Řídící výbor výběrového řízení zahájí posuzování předložených žádostí na svém prvním zasedání dne 27. února 2004.

ČTÚ

Článek ze dne 27. února 2004 - pátek