logo itpoint.cz

Dárcovská SMS pro Světlušku - podpořit dobrou věc už nemůže být snažší

Od 1. května 2004 je možné podpořit dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška odesláním dárcovské SMS. Každá SMS zaslaná ve tvaru DMS mezera Svetluska na číslo osmička a čtyři sedmičky pomůžete konkrétním nevidomým lidem.

Od 1. května 2004 je možné podpořit dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška odesláním dárcovské SMS. Každá SMS zaslaná ve tvaru DMS mezera Svetluska na číslo osmička a čtyři sedmičky pomůžete konkrétním nevidomým lidem.

DMS dárcovská SMS je jednoduchý způsob, jakým může přispět do sbírky Světluška úplně každý držitel mobilního telefonu v České republice.

DMS je zasílána na jednotné číslo pro všechny mobilní operátory - 87777. Po odeslání DMS obdrží každý dárce potvrzení o přijetí příspěvku a odkaz na internetové stránky www.darcovskasms.cz, na kterých bude zveřejněno, jak konkrétně jsou finanční prostředky využity.

Krátce o Světlušce

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá nevidomým lidem.  Výtěžek sbírky je určen zejména na pomoc nevidomým dětem a lidem s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením, kteří se dostali do tísnivé životní situace. Pečlivě hlídaný a auditovaný výtěžek přispěje k podpoře životní kvality a samostatnosti konkrétních nevidomých lidí a konkrétních projektů pro nevidomé.

Sbírka Světluška podporuje např. :

Účtování DMS

K běžné tarifní ceně za Vaši odchozí SMS bude připočtena částka ve výši 30 Kč + DPH, ze které DMS doručí příjemci Vaší pomoci nejméně 90%. "DMS - Dárcovská SMS" je společným projektem Fóra dárců - organizace pro dárce, usilující o podporu filantropie v České republice a Asociací provozovatelů mobilních sítí.

Světluška

Článek ze dne 14. května 2004 - pátek