logo itpoint.cz

Děti a internet

Generální ředitelství pro informační společnost Evropské komise zadalo výzkum, který byl proveden v únoru a březnu letošního roku v deseti nových členských státech EU včetně ČR a současně i ve "starých" členských zemích. Z výsledků výzkumu, které byly nedávno zveřejněny, vyplývá, že Česká republika si vede v tomto srovnání velmi dobře.

Generální ředitelství pro informační společnost Evropské komise zadalo výzkum, který byl proveden v únoru a březnu letošního roku v deseti nových členských státech EU včetně ČR a současně i ve "starých" členských zemích. Z výsledků výzkumu, které byly nedávno zveřejněny, vyplývá, že Česká republika si vede v tomto srovnání velmi dobře.

Ve všech zemích byl osloven reprezentativní vzorek populace (nad 1000 osob, na Maltě a Kypru 500 osob) ve věku nad 15 let.

Bylo zjišťováno, jak zodpovědní dospělí/rodiče chrání děti a dospívající mládež před nelegálním a škodlivým obsahem na internetu, zda například vědí, jak bojovat proti takovému obsahu, kam například hlásit nelegální jednání.

Pokud se týká využívání internetu dětmi, na prvním místě bylo Estonsko 60%), následované Českou republikou a Slovinskem (58%). Průměr starých zemí EU byl 60%, nových zemí 48%. Česká republika předstihla nejen průměr nových zemí ale také vysoce předstihuje např. Slovensko s 30% a Kypr s 20% využívání internetu dětmi.

Také ve využívání internetu z domova je Česká Republika (32%) s Estonskem těsně za průměrem starých zemí EU, zatímco průměr nových členských zemí je pouze 19 procent a Slovensko dosahuje dokonce pouze 6 procent. Při zkoumání, kolik procent dětí vůbec nevyužívá internet, Česká republika spolu s pobaltskými republikami dokonce dosáhla výrazně nižších čísel než je průměr starých zemí EU i nových přistupujících států.

Výzkum si také všímal toho, jestli rodiče omezují děti a stanovují určitá pravidla při sledování televize, využívání internetu, počítače, mobilního telefonu, počítačových her atd. Zjistilo se, že pravidla pro užívání internetu stanovují rodiče v nových (74%) i ve starých zemích EU (60%). Omezení se týká nejvíce zákazu navštěvování některých stránek, časového limitu, užívání hrubých výrazů, zákazu sdělování osobních údajů, zákazu setkávat se s neznámými lidmi atd. Přičemž zájem získat více informací o tom, jak chránit děti před nelegálním a škodlivým obsahem na internetu má v průměru (ve starých i nových zemích) přibližně polovina dotazovaných rodičů. Největší zájem o informace je podle výzkumu na Kypru, v Estonsku a Polsku (67%, 58%, 52%). Česká Republika (s 29%) je naopak na posledním místě tohoto srovnání.

Na otázku, zda se domnívají, že děti si vědí rady, když narazí na internetu na nelegální a škodlivý obsah, odpovědělo v průměru 60% rodičů ano (v ČR 62%) 40% ve starých respektive 38% v nových státech EU se domnívá, že informace o tom, jak bezpečně využívat internet by měly poskytnout velké sdělovací prostředky (TV a tisk) a škola. Třetí v pořadí následuje poskytovatel internetu (telecom). Ve starých zemích dávají rodiče na první místo školu, potom sdělovací prostředky a poskytovatele internetu (telecom). Výzkum podrobně rozebírá otázku, kterým jednotlivým sdělovacím prostředkům dávají uživatelé přednost pro získání těchto informací v jednotlivých státech.

Kam ohlásit nelegální a škodlivý obsah, o tom jsou nejlépe informovaní uživatelé v České republice (43%), následovaní Slovinskem a Estonskem, 43% je rovněž průměr ve starých zemích, průměr v nových zemích je jen 33%, nejhůře jsou podle výzkumu o této otázce informovaní v Maďarsku (26%), na Maltě(25%) a Kypru (22%).

Kompletní zpráva Evropské komise v angličtině je k dispozici ZDE.

MI ČR

Článek ze dne 29. září 2004 - středa