logo itpoint.cz

Digitální rozhlasové a TV vysílání

Ministerstvo informatiky zaslalo vládě k projednání Aktualizaci Koncepci přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v České republice. Materiál vznikl ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Českým telekomunikačním úřadem a Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Cílem je umožnit zahájení digitálního vysílání v České republice již v letošním roce.

Ministerstvo informatiky zaslalo vládě ve středu k projednání Aktualizaci Koncepci přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v České republice. Materiál vznikl ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Českým telekomunikačním úřadem a Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Jeho cílem je umožnit zahájení digitálního vysílání v České republice již v letošním roce.

Původní Koncepce přechodu na zemské rozhlasové a televizní vysílání v ČR byla vládou schválena v roce 2001. Předkládaná Aktualizace reaguje na změny, které po roce 2001 digitální vysílání u nás a ve světě ovlivnily, a je zaměřena výhradně na období zahájení zemského digitálního vysílání. Včasným zahájením digitálního vysílání bude umožněno podnikání v nové oblasti telekomunikačního trhu a budou vytvořeny podmínky pro účast České republiky na politice Evropské unie v oblasti rozvoje informační společnosti. Stávající analogové televizní vysílání nebude v tomto období omezeno.

MI ČR

Článek ze dne 26. února 2004 - čtvrtek