logo itpoint.cz

Dozorčí rada Českého Telecomu souhlasí s personálními změnami

Ve středu rozhodla dozorčí rada Českého Telecomu o jmenování pana Martina Fassmanna jako náhradního člena dozorčí rady společnosti Český Telecom, a.s., s platností do nejbližšího zasedání valné hromady. Od 15.2. 2004 zůstalo po rezignaci pana Michala Frankla jedno místo v dozorčí radě neobsazeno.

Ve středu rozhodla dozorčí rada Českého Telecomu (na svém 82. zasedání) o jmenování (kooptování) pana Martina Fassmanna jako náhradního člena dozorčí rady společnosti Český Telecom, a.s., s platností do nejbližšího zasedání valné hromady. Od 15.2. 2004 zůstalo po rezignaci pana Michala Frankla jedno místo v dozorčí radě neobsazeno.

Dozorčí rada udělila souhlas k návrhu představenstva na provedení personálních změn na pozicích jednatelů společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. a to s odvoláním pánů Terrence Valeskiho a Luboše Börika a jmenováním pánů Martina Beka a Michala Heřmana do funkce jednatelů této společnosti. Pan Terrence Valeski zůstává generálním ředitelem společnosti Eurotel Praha spol. s r.o.

Dozorčí rada se bude dále zabývat modelem corporate governance skupiny Český Telecom na svých dalších zasedáních s cílem zlepšení komunikace mezi oběma společnostmi a zvýšení stability skupiny.

Členové dozorčí rady paní Hana Doležalová a pánové Ondřej Felix a Adam Blecha rezignovali na svou funkci člena dozorčí rady Českého Telecomu a.s. s účinností ke dni 24.6. 2004.

Český Telecom

Článek ze dne 30. dubna 2004 - pátek