logo itpoint.cz

e-Government v ČR

TNS Factum provedlo pro Centrum pro elektronický obchod výzkum, jehož cílem bylo zmapovat potřeby a zájem podnikatelů v souvislosti s e-Governmentem a identifikovat nejdůležitější překážky jeho rozvoje. Tento výzkum byl realizován ve spolupráci s Ministerstvem informatiky, portálem BusinessInfo.cz, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem vnitra s využitím konceptu Public Private Partnership.

Výzkumná agentura TNS Factum provedla pro Centrum pro elektronický obchod výzkum, jehož cílem bylo zmapovat potřeby a zájem podnikatelů v souvislosti s e-Governmentem a identifikovat nejdůležitější překážky jeho rozvoje. Tento výzkum byl realizován ve spolupráci s Ministerstvem informatiky, portálem BusinessInfo.cz, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem vnitra s využitím konceptu Public Private Partnership.

Online dotazník na portálu pro podnikatele www.businessinfo.cz kompletně vyplnilo zhruba 650 respondentů. Výsledky výzkumu nelze vztahovat na celou podnikatelskou populaci ČR vzhledem k nereprezentativnosti vzorku, přesto výzkum poskytuje zajímavé výsledky. Téměř 2/3 dotázaných byli představitelé firem s s 1-9 zaměstnanci nebo individuální podnikatelé.

Z výzkumu vyplynulo, že :

Největší zájem o převedení do elektronické podoby mají podnikatelé u vyplňování povinných statistických výkazů ČSÚ (94 %), registrace a platby sociálního a zdravotního pojištění a důchodového zabezpečení zaměstnanců (93 %), daňových přiznání a platby daně z příjmů (93 %), prohlížení veřejných zakázek vypsaných orgány veřejné správy (91 %), vyplňování a zasílání výkazů pro jiné státní orgány (90 %), daňových přiznání a platby ostatních daní jako například silniční, spotřební či daně z nemovitostí (89 %), výpisů z obchodního rejstříku a katastrální agendy jako návrhy na zápis či výpis záznamu (po 87 %), daňových přiznání a platby DPH (86 %) a placení správních poplatků (85 %).

Jako největší překážky při využití elektronického styku s úřady vnímají respondenti nízkou informovanost o tom, které agendy lze vyřídit prostřednictvím internetu (60 %), absenci zákonů umožňujících či nutících úřady k vyřizování vybrané agendy elektronickou formou (56 %), vysoké poplatky za připojení k internetu (46 %) a nesrozumitelnost či nepřehlednost informací na webových stránkách institucí (39 %).

Pětina dotázaných vůbec neví, jak na internetu vyhledávat informace z veřejné správy. Z ostatních je 23 % hledá metodou pokusu a omylu bez přesnějšího zaměření, 20 % přímo na internetových stránkách příslušné instituce, 16 % přes portál Seznam.cz, 15 % prostřednictvím portálu veřejné správy www.portal.gov.cz a 6 % přes portál BusinessInfo.

TNS Factum

Článek ze dne 27. dubna 2004 - úterý