logo itpoint.cz

Elektronicky bez poplatků

Nový zákon o správních poplatcích, který v současné době projednává Poslanecká sněmovna, mění a ve většině případů též zvyšuje některé správní poplatky ...

Nový zákon o správních poplatcích, který v současné době projednává Poslanecká sněmovna, mění a ve většině případů též zvyšuje některé správní poplatky.

Z diskusí, které se na toto téma vedou v médiích (např. na internetu - v poslední době ZDE) se vytrácí jedna důležitá věc - při přípravě tohoto návrhu zákona prosadilo Ministerstvo informatiky úplné osvobození od všech poplatků do výše 2 000,- Kč pro úkony provedené dálkově, přes internet, s využitím zaručeného elektronického podpisu.

Po vstupu zákona v platnost tak budou od poplatků osvobozeny mimo jiné odhlášení změny místa trvalého pobytu, žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů nebo vydání výpisu z katastru nemovitostí, které již dnes lze v úplnosti vyřídit elektronickou cestou. Množství takových elektronických agend postupně narůstá. Zavádění elektronických nástrojů komunikace do fungování veřejné správy je prioritou Ministerstva informatiky.

MI ČR

Článek ze dne 26. srpna 2004 - čtvrtek