logo itpoint.cz

eTel na prahu Evropy

Nová legislativa EU podporuje rovné konkurenční podmínky - vstupem do EU se mění také legislativní rámec. V nových členských zemích však přetrvávají některé nedostatky, které by měly se vstupem do EU postupně mizet. Například v České republice souvisejí mnohé z nich podle Stefana Lagera, ředitele eTel ČR, s prací Českého telekomunikačního úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

eTel, jeden z tuzemských alternativních operátorů, patří mezi společnosti, které za sebou mají zázemí nadnárodní společnosti. Mateřská firma eTel Group sídlící v Irsku již několik let působí v několika středoevropských státech, včetně České republiky. Silnou pozici získal eTel například na rakouském trhu, a zkušenosti z této země se hodí jeho sesterským firmám především v souvislosti se vstupem nových zemí do Evropské unie.

eTel je díky své mateřské společnosti i spolupráci s jejími pobočkami v sousedních státech součástí moderní telekomunikační optické sítě, která spojuje několik středoevropských zemí, v nichž eTel působí. Tato síť je napojena na mezinárodní ústřednu ve Vídni a pokrývá vedle České republiky rovněž Polsko, Slovensko, Maďarsko a Rakousko. Po stránce technologické má eTel ČR všechny předpoklady splnit předpoklady, které do něj mateřská společnost vkládá.

Nové služby eTelu mají evropský rozměr

"Cílem mateřské společnosti je, aby se eTel stal ve všech zemích, kde působí, jedničkou mezi alternativními operátory v poskytování telekomunikačních služeb v B2B sektoru," prohlásil před nedávnem Bernard Somers, spoluzakladatel eTel Group a předseda představenstva celé skupiny.

I to byl důvod, proč eTel investoval do modernizace své sítě, a tak bude nyní moci svým středoevropským zákazníkům nabídnout službu mezinárodní privátní sítě založenou na protokolu MPLS.

Nová legislativa EU podporuje rovné konkurenční podmínky

Vstupem do EU se mění také legislativní rámec. V nových členských zemích však přetrvávají některé nedostatky, které by měly se vstupem do EU postupně mizet. Například v České republice souvisejí mnohé z nich podle Stefana Lagera, ředitele eTel ČR, s prací Českého telekomunikačního úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

"Obě instituce regulují tuzemský telekomunikační trh a na jejich práci závisí úspěch liberalizace. Stávající situace však není dostatečně ošetřena ani legislativně. Například český telekomunikační zákon neřeší zneužívání dominantního postavení jednoho operátora. ČTc se pak může uchylovat k takovým marketingovým tahům, jako je například stlačování cen nebo provazování služeb. ČTÚ má jen málo nástrojů k účinnému zásahu," uvádí S. Lager.

"Velkou naději proto vkládáme do přičlenění ČR k Unii, jejíž legislativa by pak měla být nadřazena národnímu zákonodárství. Jen to je podle nás obrana proti současné obchodní politice Českého Telecomu, který rovné konkurenční podmínky ohrožuje některými svými výhodnými tarify. V tomto směru se nám jeví jako nedostatečná i rekordní pokuta, kterou dostal ČTc od ÚOHS na počátku letošního roku za provozování některých z nich," soudí dále S. Lager.

eTel - Connecting business

eTel poskytuje své služby firmám z různých oborů. Mezi jeho klienty nalezneme nejen banky či automobilové společnosti, ale také například Českou filharmonii, která je napojena na optický okruh eTelu.

eTel nejen telekomunikace

Aktivity eTelu však nekončí telekomunikačními službami. Společnost se systematicky věnuje rovněž sponzorským aktivitám, hlavně těm, jež souvisejí s politickým a společenským děním v zemích střední Evropy. Dlouhodobá je například spolupráce s občanským hnutím "Ano pro Evropu", sponzorsky se eTel podílel rovněž na summitu premiérů zemí Visegrádské čtyřky na Slovensku.

eTel

Článek ze dne 10. května 2004 - pondělí