logo itpoint.cz

eTel žaluje Český Telecom

Konkrétním předmětem žaloby jsou ceny účtované společnosti eTel za terminaci hovorů do sítí mobilních operátorů (tzv. FTM) prostřednictvím sítě žalovaného, společnosti Český Telecom, a.s. eTel ČR proto požaduje na společnosti Český Telecom z titulu vrácení bezdůvodného obohacení částku 19 600 000 Kč. Jako zadostiučinění pak vyžaduje částku 3 000 000 Kč !

Společnost eTel Česká republika podniká další z řady kroků ve snaze dosáhnout na české telekomunikačním trhu rovnoprávného podnikatelského prostředí. Na dominantního telekomunikačního operátora, společnost Český Telecom, a.s, podala dne 9. 2. 2004 žalobu ve věci ochrany před nekalosoutěžním jednáním a porušováním závazných pravidel hospodářské soutěže ze strany ČTc ve smyslu § 53 Obchodního zákoníku a ve smyslu §11 Zákona o ochraně hospodářské soutěže.

Společnost eTel, s.r.o. se touto cestou domáhá soudní ochrany před jednáním, jímž ČTc omezuje a porušuje hospodářskou soutěž. eTel se domnívá, že toto jednání spočívá zejména v tom, že ČTc :

  1. uplatňuje, účtuje a vymáhá diskriminační, zákonu odporující ceny vůči eTelu a dále
  2. porušuje zákonné povinnosti ve vztahu k výši účtovaných cen a vytváří nepřekonatelné překážky vstupu na trh za zákonem garantovaných podmínek
  3. znemožňuje realizovat přiměřený zisk
  4. zvýhodňuje jiné soutěžitele v identickém postavení, v jakém se nacházel a nachází společnost eTel

Konkrétním předmětem žaloby jsou ceny účtované společnosti eTel za terminaci hovorů do sítí mobilních operátorů (tzv. FTM) prostřednictvím sítě žalovaného, společnosti Český Telecom, a.s.

ČTc požadoval za služby FTM cenu, jejíž výše neměla žádné ekonomické opodstatnění a toto chování jasně znemožňovalo eTelu rozvoj podnikatelských aktivit. Ceny účtované společností Český Telecom společnosti eTel ČR se lišily od ceny stanovené dne 27.11. 2001 Českým telekomunikačním úřadem, jednajícím jako regulátor telekomunikačního trhu a příslušným orgánem státní správy, o více než 100 %.

Dále ČTc nabízel svým koncovým uživatelům služby volání z pevných linek na mobilní za ceny nižší než velkoobchodní ceny (stlačování cen). S těmito cenami nemohl eTel soutěžit. V podobném případě uložila Evropská komise v Německu pokutu dominantnímu operátorovi ve výši 12,6 mil. EUR.

eTel dále zjistil, že ČTc účtoval odlišné ceny za stejné a srovnatelné služby různým operátorům.

Společnost eTel ČR proto požaduje na společnosti Český Telecom z titulu vrácení bezdůvodného obohacení částku 19 600 000 Kč. Jako zadostiučinění pak vyžaduje částku 3 000 000 Kč.

Žalobě ze strany společnosti eTel předcházela dlouhodobá snaha dojít s ČTc dohody. eTel se jako člen AORTA rovněž účastnil informační kampaně upozorňující širší a odbornou veřejnost na tuto problematiku.

A závěrem ještě vyjádření GŘ eTel ČR k pokutě, kterou udělil ÚOHS Českému Telecomu

"Jsem velmi rád, že UOHS zaujal jasnou pozici v tomto případě, který se nás jako alternativního operátora přímo dotýká. Přesto se ptám - je nejvyšší sankce v historii úřadu skutečně vysoká ? UOHS má pravomoc udělit 10 % z celkových tržeb, což by v případě Českého Telecomu znamenalo 5,3 mld. Kč.

Na telekomunikačním trhu je známá pokuta ve výši 12,6 mil. EUR, kterou udělila Evropská komise za nesoutěžní chování v Německu, když monopolní operátor zneužíval své dominantní postavení na trhu ADSL tím, že zabraňoval vstupu alternativních operátorů nekalým stanovením ceny.

Když tuzemský monopolní operátor nabízí speciální "ochranné" podmínky 3000 firemních klientům, může se mu pokuta, i když ve výši téměř 82 mil. Kč, stále vyplatit. Ale v každém případě je toto rozhodnutí skutečně dobrým vykročením správným směrem. "

eTel

Článek ze dne 13. února 2004 - pátek