logo itpoint.cz

Eurotel získal za poslední 4 měsíce desítky dalších firemních zákazníků

Nabídku společnosti Eurotel od konkurence odlišuje především individuální přístup k firemním zákazníkům a vysoká kvalita podpory a servisu. Firemní zákazníci zvláště oceňují přístup Eurotelu, jehož cílem je na základě konzultací s klientem připravit řešení, které přispěje ke zefektivnění procesů ve firmě při využití moderních telekomunikačních technologií ...

Eurotel potvrzuje svou silnou pozici v segmentu velkých firemních zákazníků. Jejími klienty se v období posledních čtyř měsíců staly desítky firem, kromě jiných například Lesy České republiky s.p., Kooperativa, pojišťovna a. s., nebo řetězec prodejen elektrospotřebičů OKAY s.r.o.

Společnost Eurotel Praha s.r.o. znovu potvrzuje svou silnou pozici v segmentu velkých firemních zákazníků. Jejími klienty se v období posledních čtyř měsíců staly desítky firem, kromě jiných například Lesy České republiky s.p., Kooperativa, pojišťovna a. s., nebo řetězec prodejen elektrospotřebičů OKAY s.r.o.

"Cílem společnosti Eurotel je poskytovat služby, které odpovídají potřebám a požadavkům našich zákazníků a poskytují jim konkurenční výhodu v jejich oblasti podnikání," řekl Radek Levíček, ředitel prodeje a technické podpory významným zákazníkům společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o. "Tento cíl se nám daří naplňovat. Důkazem toho je nejen věrnost většiny našich firemních zákazníků, ale i fakt, že mnozí z klientů, kteří přešli ke konkurenci především z cenových důvodů, se nyní ke společnosti Eurotel vracejí."

V březnu tohoto roku Eurotel uzavřel smlouvu se společností Lesy České republiky, která jako státní podnik obhospodařuje více než 1,4 mil. hektarů lesního majetku ve vlastnictví státu a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů určených vodních toků a bystřin. Firma vypsala výběrové řízení na dodávku komplexního řešení mobilní komunikace, v němž Eurotel zvítězil. Zakázku reprezentují služby pro více než 1800 uživatelů na celém území ČR.

"Společnost Lesy České republiky s.p., ukončila svou smlouvu na dodávku telekomunikačních služeb s Eurotelem v roce 2000. Důvodem našeho tehdejšího rozhodnutí byla především cena. Po využívání sítě jiného operátora, jsme se v letošním roce rozhodli k návratu do mobilní sítě Eurotel - zejména pro šíři nabízených služeb, jejich kvalitu i speciální produkty na míru pro naši společnost za odpovídající cenu," říká generální ředitel společnosti Lesy České republiky s.p., Ing. Kamil Vyslyšel.

Eurotel má v segmentu firemních zákazníků již tradičně silnou pozici, kterou úspěšně zachovává i ve vysoce konkurenčním tržním prostředí. Podle průběžného společného průzkumu telekomunikačních operátorů T-Audit z října 2003, prováděného největší výzkumnou agenturou v České republice AISA, si Eurotel ve všech dílčích segmentech udržuje stabilní nebo růstovou pozici. V oblasti společností s 6-19 zaměstnanci vykazuje v období od srpna 2003 největší nárůst podílu na tržbách, v segmentech firem s 20-199 pracovníky i nad 200 zaměstnanců má dominantní postavení s více než 60 %, respektive 80,9% podílem na tržbách.

Nabídku společnosti Eurotel od konkurence odlišuje především individuální přístup k firemním zákazníkům a vysoká kvalita podpory a servisu. Firemní zákazníci zvláště oceňují přístup Eurotelu, jehož cílem je na základě konzultací s klientem připravit řešení, které přispěje ke zefektivnění procesů ve firmě při využití moderních telekomunikačních technologií. Jde zejména o řešení on-line komunikace pracovníků v terénu - obchodní zástupci, servisní pracovníci - s centrálou, sběr dat a jejich následné vyhodnocování v případě utilitních společností, efektivní řízení nákladů na logistiku a správu dat pro dopravní společnosti. Často využívanou službou je vysoce zabezpečený přístup k firemním datům, a to jak přístup do pošty a kalendářů, tak také do vnitrofiremních databází.

Eurotel

Článek ze dne 10. března 2004 - středa