logo itpoint.cz

Eurotel získává komplexní certifikaci integrovaného systému řízení

Do konce září společnost obdrží certifikáty ve všech čtyřech posuzovaných oblastech. Jedná se o systém řízení kvality dle normy IS0 9001:2000, systém environmentálního řízení podle normy IS0 14001, systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001 a systém informační bezpečnosti dle normy BS 7799-2:2002.

Společnost Eurotel Praha úspěšně dokončila certifikační proces integrovaného systému řízení a obdrží do konce září certifikáty ve všech čtyřech posuzovaných oblastech. Jedná se o systém řízení kvality dle normy IS0 9001:2000, systém environmentálního řízení podle normy IS0 14001, systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001 a systém informační bezpečnosti dle normy BS 7799-2:2002.

Mezinárodní tým auditorů německé společnosti RWTÜV potvrdil, že tyto systémy tak, jak jsou ve společnosti Eurotel zavedeny, jsou plně v souladu s příslušnými standardy. 

"Eurotel je nejen první společností v České republice, která prošla takto rozsáhlým a komplexním auditem integrovaného systému řízení, ale patří také mezi první společnosti v Evropě, a v případě normy pro systém informační bezpečnosti také první s certifikátem od společnosti RWTÜV v celosvětovém měřítku," uvedl Václav Kadeřábek, ředitel úseku kvality, bezpečnosti a klíčových programů společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o. "Výsledky auditu přesvědčivě dokazují naši orientaci na vysokou kvalitu služeb, produktů a souvisejících podpůrných procesů." 

Podle ing. Jaroslava Merty, jednatele české pobočky společnosti RWTÜV, jsou integrované systémy specifické zejména pro společnosti ze střední Evropy, které jsou nuceny pod tlakem konkurenčního boje optimalizovat čas, lidské zdroje i finance. Dále doplňuje: "V současnosti se stále více objevují požadavky z oboru bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací a automobilového průmyslu na implementaci systému managementu informační bezpečnosti jako záruky zajištění vysoké spolehlivosti a bezpečnosti zpracování a přenosů informací." 

Závěry auditu pod dohledem akreditačního orgánu TGA prokázaly, že oblast ochrany informací, počítačových systémů a sítí je ve společnosti Eurotel natolik na vysoké úrovni, že přesahuje způsob a systém zabezpečení u většiny evropských společností.

Eurotel

Článek ze dne 17. září 2004 - pátek