logo itpoint.cz

Eurotel zvítězil v soutěži o mezinárodní cenu Stevie

Eurotel Praha se stal vítězem o cenu International Stevie Award v kategorii nejlepší firemní internetové prezentace za celkový design. International Business Awards je první celosvětový program cen, udělovaných za kvalitní pracovní činnost společností různého zaměření. V ocenění se odráží i strategie firmy vedoucí k dosažení zvýšených tržeb a zisků nejen v oblasti tradičních mobilních komunikací, ale i v jiných, nově se utvářejících oblastech integrovaných webových a mobilních portálů.

Eurotel Praha s.r.o. se stal vítězem o cenu International Stevie Award v kategorii nejlepší firemní internetové prezentace za celkový design. International Business Awards je první celosvětový program cen, udělovaných za kvalitní pracovní činnost společností různého zaměření. 
"Pro Eurotel je to radostná zpráva. Česká firma získala ocenění společně s jinými významnými světovými společnostmi a značkami," řekl Terrence Valeski, generální ředitel společnosti Eurotel Praha spol.s.r.o.

"V ocenění se odráží naše strategie vedoucí k dosažení zvýšených tržeb a zisků nejen v oblasti tradičních mobilních komunikací, ale i v jiných, nově se utvářejících oblastech integrovaných webových a mobilních portálů. Díky jim mají naši zákazníci nepřetržitý přístup do světa informací a kontentových služeb. Je to trend, který představuje zásadní posun. Hlasové služby tak nebudou v mobilních telekomunikacích jedinou příležitostí pro zvyšování tržeb, uplatní se i jiné telekomunikační služby a zákazníci budou mít příležitost zajistit si veškeré informace, komunikaci i zábavu kdykoliv a kdekoliv o ně budou mít zájem," dodal Valeski.

Internetová prezentace společnosti Eurotel Praha byla nominována do mezinárodní soutěže sdružením TUESDAY Business Network, jako jeden ze tří držitelů ocenění BestWeb loňského ročníku hodnocení webových stránek ekonomicky nejsilnějších českých firem WebTop100.

Webová prezentace www.eurotel.cz byla oceněna za celkový design. "Přestože hodnocení designu je ve velké míře otázkou subjektivního názoru, vítězství v kategorii Celkový design je výrazem pozitivního ohodnocení vizuální a obsahové konzistence našich stránek", říká k dosaženému úspěchu Ondřej Vích, manažer interaktivních médií společnosti Eurotel Praha. "Ukazuje se, že důraz kladený na dodržování firemního stylu spolu s vysokou úrovní anglické mutace stránek je oceňován i na mezinárodní úrovni, " doplnil.

Produkty i služby jsou na stránkách představeny ve srozumitelné a dostupné podobě, která umožňuje zákazníkům snadnou orientaci a přístup k informacím. Stránky využívají silné pozice společnosti Eurotel Praha na trhu ke vzdělávání veřejnosti v oblasti důležitých trendů v telekomunikacích a k poskytnutí informací o nekomerčních aktivitách, které mají vliv na jejich komunity. Jako neustále se vyvíjející interaktivní centrum udržuje webová prezentace krok s potřebami zákazníků. Nabízí jim nové internetové zkušenosti.

Aktuálním příkladem je uvedení nového portálu Eurotel Live! Jedná se o první integrovaný webový a mobilní portál, který zákazníkům umožní nastavovat telefon, aktivovat či objednávat služby nebo využívat on-line služeb přes internet a WAP.

"Blahopřejeme vítězům historicky prvního udílení cen v opravdu celosvětovém měřítku," řekl po vyhlášení výsledků Michael Gallagher, zakladatel a prezident Stevie Awards, organizace, která mezinárodní ceny uděluje. Ocenění budou předána vítězům 22.3.2004 v New York City.

O organizaci StevieTM Awards

SteviesTM vznikly s cílem ocenit a zveřejnit úsilí, úspěchy a pozitivní přínos společností a podnikatelů na celém světě. Prvním krokem k vytvoření celosvětové soutěže bylo udělení cen American Business AwardsSM v roce 2002 a International Business AwardsSM v roce 2003. Organizace si klade za cíl vyzdvihnout příkladné firmy i osobnosti v médiích, podnikatelské komunitě i ve vztahu k veřejnosti. I díky tomu Ceny Stevies ( přezdívka Stevie pochází z řeckého slova "korunovaný") byly označeny deníkem The New York Post "Oscarem podnikatelského světa."

Oceněním společností všech zaměření i velikostí a lidí, kteří stojí za nimi, Stevies upozorňují na hodnoty, jako jsou profesionální vedení, kreativita, týmová práce a integrita, a to ve více než 40 kategoriích. Sponzorem letošního ročníku International Business Awards byly BusinessDay, BusinessTalk Radio Network, Clickmedios, Financial Times, Mundo Ejecutivo, Propaganda & Marketing, Selling Power Magazine, and Semana Economica.

Eurotel

Článek ze dne 19. března 2004 - pátek