logo itpoint.cz

Finanční výsledky Nokia za II.čtvrtletí 2004

Nokia oznámila čisté tržby za druhé čtvrtletí ve výši 6,64 mld. EUR, což představuje výnos 0,15 EUR na akcii

Nokia oznámila čisté tržby za druhé čtvrtletí ve výši 6,64 mld. EUR, což představuje výnos 0,15 EUR na akcii.
Hlavní ukazatele ve druhém čtvrtletí 2004 (srovnávané hodnoty v závorkách se vztahují k výsledkům za druhé čtvrtletí 2003 po jejich přepočtu podle struktury platné od roku 2004):
Čisté tržby klesly o 5 % na 6 640 mil. EUR (7 019 mil. EUR ve 2. čtvrtletí 2003), ve stálých cenách vzrostly o 1 %.
Provozní zisk činil 907 mil. EUR (818 mil. EUR), včetně jednorázové kladné položky ve výši 90 mil. EUR představující vratku pojistného v rámci pojistného programu, přičemž provozní marže dosáhla 13,7 % (11,7 %).
Čistý finanční výnos činil 135 mil. EUR (131 mil. EUR), včetně jednorázové kladné položky ve výši 71 mil. EUR jako výnosu z prodeje dluhopisů společnosti France Telecom.
Výnosnost (při rozředění) činila 0,15 EUR (0,13 EUR) na akcii při celkovém čistém zisku ve výši 712 mil. EUR, včetně příznivého dopadu ve výši 0,03 EUR, který na výnosnost akcií měly obě výše uvedené jednorázové kladné položky.
Čisté tržby skupiny Mobile Phones se snížily o 13 % na 4 167 mil. EUR (4 806 mil. EUR), přičemž provozní zisk dosáhl 797 mil. EUR (1 308 mil. EUR) a provozní marže 19,1 % (27,2 %).
Čisté tržby skupiny Multimedia se zvýšily o 24 % na 739 mil. EUR (596 mil. EUR) a čisté tržby skupiny Enterprise Solutions se snížily o 2 % na 189 mil. EUR (193 mil. EUR).
Čisté tržby skupiny Networks se snížily o 6 % na 1 576 mil. EUR (1 480 mil. EUR), přičemž provozní zisk dosáhl 255 mil. EUR (349 mil. EUR) a provozní marže 16,2 % (-23,6 %). Ve 2. čtvrtletí 2003 vynaložila divize Networks na restrukturalizaci 399 mil. EUR, které byly zahrnuty do provozní ztráty 349 mil. EUR, což mělo negativní dopad na výnosnost akcií společnosti Nokia (při rozředění) v podobě jejího poklesu o 0,06 EUR na akcii.
Provozní hotovostní tok činil 1,4 mld. EUR (1,3 mld. EUR) a celkový stav hotovosti ke konci čtvrtletí byl 11,5 mld. EUR (9,9 mld. EUR).

Jorma Ollila, předseda správní rady a generální ředitel:
Celosvětový trh mobilních přístrojů pokračoval ve 2. čtvrtletí 2004 v růstu a podle našich předběžných odhadů dosáhl úrovně 148 milionů prodaných přístrojů. Očekáváme, že celkový objem za celý rok 2004 přesáhne 600 milionů kusů. Mnohé trhy, např. Brazílie, Indie a Rusko, zaznamenávají v tomto odvětví silný růst, protože mobilní komunikace jsou pro nové uživatele stále dostupnější.
Do tržeb společnosti Nokia se příznivě promítl vývoj zejména na rozvíjejících se trzích, ale pozadu nezůstává ani Evropa a v menší míře USA. Ve druhém čtvrtletí jsme u některých produktů zvolili zvláštní cenovou politiku, abychom náš podíl na trhu mobilních přístrojů stabilizovali. Tato cenová strategie spolu s naší marketingovou skladbou měla ve druhém čtvrtletí dopad také na tržby a provozní marži.
Vzhledem ke 45,4 mil. kusů mobilních přístrojů prodaných ve 2. čtvrtletí odhadujeme v současnosti svůj tržní podíl na 31 %. To je v souladu s 32 % na základě našeho revidovaného odhadu celkového tržního objemu ve výši 141 milionů kusů v 1. čtvrtletí 2004. Díky přitažlivým zaváděcím produktům jsme si upevnili vedoucí postavení na trzích v Latinské Americe a v Číně. Ke konci čtvrtletí se náš tržní podíl začal stabilizovat na mnoha západoevropských trzích.
V rámci probíhající obnovy našeho portfolia jsme ve druhém čtvrtletí představili 11 nových mobilních přístrojů, čímž celkový počet produktů představených v první polovině roku vzrostl na 18. Ve druhém čtvrtletí začala Nokia prodávat osm nových produktů v nejrůznějších provedeních, vybavených nejrůznějšími technologiemi a určených pro nejrůznější segmenty trhu. Prodej některých nových produktů střední a vyšší třídy, např. fotografického telefonu Nokia 6230, klasického fotografického telefonu Nokia 6610i a módního rozvíracího telefonu Nokia 7200, předčil naše očekávání. Zároveň jsme aktualizovali naše výrobkové plány a provedli jsme účelové změny, abychom dokázali lépe reagovat na požadavky zákazníků a trhu.
V oblasti výstavby infrastruktury jsme ve druhém čtvrtletí zaznamenali solidní tržby a ziskovost. Nokia těžila z pokračujícího silného přílivu zakázek na sítě GSM. Za zmínku stojí významné kontrakty, které Nokia uzavřela na rychle se rozvíjejících trzích v Indii a Rusku. Získali jsme také nové zákazníky pro sítě třetí generace WCDMA, což svědčí o vyzrálosti našich technologií třetí generace a dále posiluje postavení společnosti Nokia jako předního dodavatele systémů třetí generace WCDMA.
Ve druhém čtvrtletí se naše cenová politika ukázala být úspěšným tahem ve snaze o stabilizaci našeho podílu na trhu. I nadále budeme používat selektivní cenovou strategii a zaměříme se na posílení konkurenceschopnosti našeho výrobkového portfolia, abychom dosáhli vyššího podílu na velmi konkurenčním trhu mobilních přístrojů. V důsledku toho očekáváme, že naše ziskovost bude ve druhé polovině roku i nadále pod tlakem. V současné době předpokládáme, že dopad těchto cenových úprav na ziskovost bude bohatě kompenzovat vyšší marže, které očekáváme od nových produktů, protože výrobky, které jsou v současnosti v obchodní síti, budou ve druhé polovině roku představovat většinu prodaných přístrojů.
V rámci naší dlouhodobé strategie pokračujeme v obnově portfolia našich mobilních přístrojů a v oživení našich marketingových a prodejních strategií a věnujeme zvýšenou pozornost potřebám zákazníků. V následujících čtvrtletích budeme i nadále zaměřovat své zdroje a činnost na nabídku širokého portfolia výrobků, které budou splňovat požadavky spotřebitelů a operátorů na užitnou hodnotu, provedení, technologickou vybavenost a možnost individualizace. V příštích měsících se budeme i nadále zaměřovat na investice do výzkumu a vývoje. Naším cílem je dosáhnout adekvátní úrovně investic a stanovit priority, jejichž výsledkem budou výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Provedeme také revizi provozních nákladů a přijmeme rozhodná opatření k posílení naší činnosti. I nadále budeme investovat do obnovy značky Nokia, přičemž upřesníme zaměření a rozsah výběrových výdajů.

Článek ze dne 16. července 2004 - pátek