logo itpoint.cz

Firemní weby a marketing

Podle posledního výzkumu TNS Factum 90 % marketérů považuje firemní internetové stránky za efektivní komunikační kanál směrem k zákazníkům. O koncepci a změnách firemních webů rozhoduje nejčastěji "smíšený" tým složený zejména z pracovníků marketingu, IT, obchodu. Firemní internetové stránky používá pro on-line prodej zboží nebo služeb třetina dotázaných firem.

Společnost TNS Factum, s.r.o. uskutečnila v dubnu 2004 výzkum, zaměřený na zjištění současné situace v oblasti firemních internetových řešení. Cílem výzkumu bylo zmapovat oblast firemních www stránek a získat aktuální informace se zaměřením především na střední a velké firmy v ČR.

Výzkum se uskutečnil ve spolupráci s marketingovým časopisem Strategie. Byl realizován technikou on-line dotazování a byl zaměřen na představitele dvou cílových skupin: na marketingové manažery a IT manažery.

Celkem bylo osloveno cca 2200 marketingových manažerů a specialistů a IT manažerů z širokého spektra firem v celé ČR, do výzkumu se zapojilo 252 marketingových manažerů a 228 IT manažerů.

V této tiskové zprávě jsou uvedeny vybrané výsledky z části výzkumu týkajícího se marketingových manažerů.

90 % dotázaných marketingových a ostatních manažerů uvedla, že považuje internetové stránky "své" firmy za efektivní komunikační kanál směrem k zákazníkům. Velká většina firem tedy pokládá prezentaci firmy na internetu a možnost komunikovat tímto způsobem se svými zákazníky za absolutně nezbytnou a současně ji považuje za efektivní.

Opačného mínění bylo jen 10 % respondentů.

Za největší výhody považují marketingoví manažeři především :

  1. rychlost / operativnost
  2. přehlednost internetových stránek
  3. zajištění informovanosti o firmě, jejích produktech a službách

Za největší nevýhody jsou marketéry pokládány :

  1. neaktuálnost, údržba internetových stránek
  2. omezený přístup zákazníků na stránky
  3. grafika / design

Firemní internetové stránky používá pro on-line prodej zboží nebo služeb třetina dotázaných firem, pětina on-line prodej plánuje a 43 % o něm neuvažuje / nepoužívá.

43 % firem realizuje v rámci své marketingové činnosti on-line marketingové kampaně nebo používá internetovou reklamu. Firmy, jež reklamu používají, na ni vynakládají nejčastěji částky do 100 tis. Kč ročně (35 %), částky nad 500 tis.Kč investuje 15 % firem.

Interval mezi změnou designu firemních stránek je ve firmách nejčastěji „1 x za 2 roky“ (37 % firem) a „méně často nežli 1 x za 2 roky“ – čtvrtina firem. Jednou ročně a častěji upravuje své stránky celkem čtvrtina firem.

Výzkum není možno považovat za reprezentativní co se týče B2B trhu. Uvedená zjištění charakterizují názory marketingových manažerů zejména velkých a středních firem (nad 100 zaměstnanců s ročním obratem nad 100 mil. Kč), kteří se zapojili sami aktivně do tohoto výzkumu.

TNS Factum

Článek ze dne 8. června 2004 - úterý